HER-2 в серум

Цена: 46.00лв
Време за изпълнение: До края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

HER-2 в серум – туморен маркер за НЕR-2 позитивни тумори на млечната жлеза.

HER-2 e протеин, който играе важна роля при деленето, растежа и диференцирането на клетките. 15- 20 % от туморите на гърдата са HER-2 позитивни, т.е. налице е свръхпроизводство на този протеин. Дали един тумор е HER-2 положителен или отрицателен, има значение за терапията, която ще се приложи, както и за прогнозата.

Резултатите от изследването на HER-2 в серум не се тълкуват изолирано, а винаги съвместно с резултатите от всички други изследвания, направени на пациентките – хистологични , рентгенологични, ултразвукови и др., и задължително от лекар специалист – онколог, хирург, онкотерапевт, лъчетерапевт.