Хистамин в плазма

Цена: 62.00лв
Време за изпълнение: до 15 работни дни
Условия и изисквания: -
Материал за изследване (проба): венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Хистаминът се синтезира от аминокиселината L-хистидин чрез действието на ензима хистидин декарбоксилаза. Тази малка молекула се произвежда основно от мастоцитите и базофилите.

Освобождаването на хистамин може да бъде предизвикано от алергична сенсибилизация или от други стимули, включително цитокини, хемокини, компоненти на комплемента, IgG, микроби, лекарства и токсини чрез специфични рецептори, експресирани от тези клетки. В допълнение към мастоцитите и базофилите, редица типове клетки, включително стомашни ентерохромафиноподобни клетки, хистаминергични неврони, тромбоцити, дендритни клетки и Т клетки могат да произвеждат хистамин. Тези клетки не съхраняват хистамин вътреклетъчно, а вместо това го отделят след синтеза.

Хистаминът е важен медиатор на алергичния отговор. Излагането на чувствителни индивиди на алергени предизвиква освобождаване на хистамин от базофилните клетки и мастоцитите. Хистаминът се свързва със специфични рецептори на гладкомускулните клетки и провокира мощни неблагоприятни ефекти. Концентрацията на хистамин в биологичните течности е свързана с тежестта на съдовите и респираторните признаци на анафилаксия. Количественото определяне на хистамина се използа, за да се потвърди, че клиничните признаци са резултат от дегранулацията на мастоцитите и/или базофилите. Това потвърждение може да подпомогне по-нататъшно изследване, за да се открие алергенът, към който пациентът е сенсибилизиран, което позволява избягване на нова анафилактична реакция чрез специфично отстраняване на алергена или имунотерапия с цел индуциране на толерантност.

Хистаминът се освобождава от мастоцитите по време на анафилаксия и се увеличава в биологичните течности (плазма, урина) по време и малко след анафилактичен епизод. В сравнение със серумните нива на триптаза, хистаминът понякога може да бъде по-чувствителен параметър (биомаркер) при алергични реакции.