HPV разширен панел (21 типа)

Цена: 140.00лв
Време за изпълнение: до три работни дни
Условия и изисквания: -
Материал за изследване (проба): Цервикален или уретрален секрет

Метод: Високочувствителен Real -Time PCR

Качествено откриване на нискорисковите генотипове: 6, 11, 44 и високорисковите: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.

Условия и изисквания :

Жени- изследването се извършва между 8 и 20 ден от менструалния цикъл. Не се препоръчва използването на вагинални душове, тампони и вагинални медикаменти най-малко 48 часа преди пробовземането.

Мъже - уретрален секрет се взема от лекар със сух тампон.

Пробите за ДНК се доставят веднага в лабораторията или се съхраняват на 2-8 градуса до 24 часа.