Калций (Ca)

Цена: 4.20лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Забележка: Желателно е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти, съдържащи калций.

Калцият е петият най-разпространен елемент в човешкото тяло. Деветдесет и девет процента от цялото калциево съдържание на организма се съдържа в костите под формата на извънклетъчни кристали - хидроксиапатит. Средната калциева концентрация в кръвта е около 2,38 mmol/l. Три са формите на калция в серума и плазмата: 50 % е свободния йонизиран калций, 40% е свързан с плазмените протеини (предимно албумин) и 10% е в комплекс с малки аниони.

Изследване на калций се назначава при диагностика на някои патологични състояния, свързани с костната, сърдечната, нервната системи, също така при контрол на нефролитиазата, при оценка на калциевия обмен, при някои злокачествени новообразувания и др.

Повишени концентрации (хиперкалциемия) се наблюдават най-често при хиперпаратиреодизъм (повишена функция на паращитовидните жлези) и при злокачествени процеси. Други причини могат да бъдат хипертиреоидизъм, саркоидоза, туберкулоза, продължително обездвижване, болест на Адисон, болест на Пейджет, излишък на вит. Д, кръвни заболявания - лимфоми, левкемии, мултиплен миелом, истинска полицитемия.

Най-честата причина за понижени нива на калций в кръвта е понижената концентрация на белтъци в кръвта и най-вече на албумин. При това е намален само свързаният калций, йонизираният е в нормални концентрации и обменът на калций продължава да се поддържа от Паратхормона и Калцитонина. Причини за хипокалциемия могат да бъдат и: хипопаратиреоидизъм, недостиг на вит. Д, недостатъчен внос с храната, хипомагнезиемия, хронична бъбречна недостатъчност, остър панкреатит и алкохолизъм /нарушение на усвояването на хранителните вещества, като следствие от недостатък на ферментите, участващи в различини видове обмени/.

Върху плазмените концентрации на калция могат да окажат влияние редица лекарствени средства, като антиацидни медикаменти, андрогени, тиазидни диуретици, вит. Д и вит. А, които могат да повишат калциевите нива, а други като гентамицин, карбамазепин, слабителни следства, глюкокортикоиди може да го понижат.

Важно е да се знае, че концентрацията на калция в кръвта не трябва да се отъждествява с общото съдържание на калций в костите - за това има специална методика за определяне на минералната костна плътност, която се нарича дензитометрия.