Изследване на Calcitonin (Калцитонин)

Цена: 35.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Калцитонинът е хормон, който се секретира от парафоликуларните /С-клетките/ на щитовидната жлеза. Заедно с паратхормона и витамин Д участва в регулацията на калциево-фосфорната обмяна. Калцитонинът се използва като туморен маркер за диагностициране медуларен карцином на щитовидната жлеза, проследяване ефекта от терапията и ранно откриване на рецидив. Завишени стойности могат да се наблюдават и при тиреоидит, хиперпаратиреоидизъм, бъбречна недостатъчност, бременност, хронични възпалителни заболявания и др.