Креатинин

Цена: 2.20лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв
Добави в списък с изследвания

Назначава се за диагноза и проследяване на лечението на остри и хронични бъбречни заболявания, за оценка функциите на основни органи и системи на организма, в комбинация с други изследвания.

Креатининът е важен показател за оценка на бъбречната функция, защото той, като отпаден продукт от метаболизма на мускулите, се отстранява от кръвта главно чрез бъбреците. Ако тяхната функция е нарушена, концентрацията на креатинина в кръвта се повишава. Чрез изследване на серумните нива на креатинин и на креатинина в 24-часова урина, може да се изчисли и креатининовия клирънс, който корелира със скоростта на гломерулна филтрация, а тя е основен индикатор на бъбречната функция.

Повишени стойности на креатинин се наблюдават основно при бъбречни заболявания - ХБН, остра тубулна некроза, гломерулонефрити, бъбречни камъни. Стойностите му в кръвта могат временно да се повишат и при дехидратация, консумация на голямо количество месо, прием на някои медикаменти, мускулно увреждане, тежко физическо натоварване. Други заболявания, като сърдечна недостатъчност, усложнения при диабет, интоксикации, автоимунни заболявания, също могат да доведат до повишени креатининови концентрации.

Понижените стойности нямат клинично значение и често се дължат на намалена мускулна маса.