Изследване на M2-PK

Цена: 70.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч.
Материал за изследване (проба): Фецес

M2-PK е форма на ензима пируват киназа тип М2. Това е ключов ензим в туморния метаболизъм. Тестът за определянето му във фекална проба е качествен, а резултатът се изразява като "положителен" или "отрицателен". Той е лесно изпълним, неинвазивен и не изисква спазване на специален хранителен режим преди изследването. Позитивирането му във фецес може да се наблюдава при колоректален карцином - рак на дебелото черво, но също така и при полипи на дебелото черво над 1 см. Златният стандарт при ранната диагностика на колоректалния карцином е колоноскопията, но тъй като това е инвазивно изследване, е трудно да бъде прилагано като скринингов метод за разлика от изследването на фекална M2-PK. Позитивни резултати могат да се наблюдават освен при туморни процеси, така и при язвен колит, болест на Крон, абсцеси на дебелото черво.

Положителните резултати от този анализ са основание да бъде допуснато наличие на туморен процес на дебелото черво, но не и категорично да го докажат, затова те трябва да се интерпретират в контекста на други инструментални и лабораторни изследвания.