MALDI-TOF MS идентификация

Цена: 12.00лв
Време за изпълнение: при доставяне на пробата в микробиологичната лаборатория – до края на работния ден
Условия и изисквания: Наличие на микробен растеж (на бактерии или гъбички)
Материал за изследване (проба): 24-часова чиста култура върху твърда хранителна среда
Добави в списък с изследвания

Индикации:

Определяне на видовата принадлежност на бактерии и гъбички. Идентификацията е етап от диагностичния процес в микробиологичната лаборатория. Идентификацията може да се извършва и самостоятелно при осигуряване на чиста култура.

Процедура:

Използва се мас спектрометър Autof MS 1000.