Гърлен секрет

Цена: 18.60лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Секрет, взет със стерилен тампон
Материал за изследване (проба): Гърлен секрет
Добави в списък с изследвания

Изследването се извършва с гърлен секрет, взет със стерилен тампон от лекар-специалист или обучен лаборант преди започване на антибиотична терапия. Гърлен секрет се взема сутрин на гладно, без тоалет на устната кухина и зъбите. Извършва се натривка на небните дъги, сливиците и увулата. Пробата се предоставя веднага в лабораторията. Устната кухина се обитава нормално от различни видове бактерии, които не предизвикват заболяване и се наричат нормална бактериална флора. При наличие на патогенни бактерии - се извършва изследване на антибиотичната чувствителност. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.