МБИ - храчка

Цена: 15.00лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материалът се отделя сутрин на гладно, след изплакване на устната кухина само с вода.
Материал за изследване (проба): Храчка

Изследването се извършва след отделяне на храчка от пациента в стерилен контейнер. Отделянето се извършва сутрин на гладно след направен тоалет на устната кухина. Важно е да се знае, че значение като микробиологично изследване има материал от храчка. Изследването на слюнка няма микробиологично значение. Материалите задължително се изследват и за наличие на гъбички. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.