Носен секрет

Цена: 18.60лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Секрет, взет със стерилен тампон
Материал за изследване (проба): Носен секрет
Добави в списък с изследвания

Изследването се извършва със стерилен тампон, като секрет от носната лигавица се взема от лекар – специалист или обучен лаборант. По лигавицата на носната кухина нормално съществуват определени видове бактерии. При наличие на патогенни бактерии се извършва изследване на антибиотичната чувствителност. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.