МБИ - очен секрет

Цена: 16.80лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материал за изследване, взет със стерилен тампон от лекар специалист
Материал за изследване (проба): Очен секрет
Добави в списък с изследвания

Материал от очен секрет се взема със стерилен тампон от лекар-офталмолог или лекар-микробиолог. Тампонът се поставя в транспортна среда. Ако има растеж на пагогенни бактерии, те се идентифицират и се изследва антибиотичната им чувствителност. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.