МБИ - уретрален секрет

Цена: 15.00лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материал за изследване, взет със стерилен тампон от лекар специалист
Материал за изследване (проба): Уретрален секрет

Изследването се извършва със стерилен тампон, като вземането на пробата става от лекар-специалист. Преди вземането на пробата, пациентът трябва да е направил тоалет на външните гениталии с топла вода и сапун и да не е уринирал до 1 час преди това.

Тампоните за уретрален секрет са специално пригодени за целта. След вземането на секрета, тампонът се поставя в транспортна среда. При наличие на патогенни бактерии или гъбички, се извършва изследване на тяхната антибиотична чувствителност. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.