МБИ - ушен секрет

Цена: 15.00лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материал за изследване, взет със стерилен тампон от лекар специалист
Материал за изследване (проба): Ушен секрет

Пробата от ушен секрет се взема със стерилен тампон от лекар-специалист УНГ след преглед. Тампонът със секрета се поставя в транпортна среда и се предоставя в лабораторията. Ако има изолиран патоген, той се идентифицира и се прави изследване на антибиотичната чувсвителност. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.