Микоплазма, уреаплазма и патогенни микроорганизми

Цена: 45.00лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материал за изследване взет със стерилен тампон от лекар специалист
Материал за изследване (проба): Цервикален или уретрален секрет

Подходящи материали за изследване на генитални микоплазми са цервикален секрет, уретрален секрет, семенна течност и първа сутрешна урина. Цервикален и уретрален секрет се вземат със стерилен тампон от лекар специалист. Семенна течност и урина се отделят от пациента след направен тоалет на външни полови органи, като пробата се събира в еднократен стерилен контейнер. Семенна течност и урина, отделени в стерилен контейнер, се предоставят в лабораторията до 2 часа след отделянето им. Ако това е невъзможно, контейнерите се съхраняват в хладилник на 2-8 градуса. Изследването обхваща и изолиране на урогенитални патогенни микроорганизми. При положителен резултат се прави изпитване на антибиотична чувствителност.

Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.