Микоплазма и уреаплазма

Цена: 33.00лв
Време за изпълнение: до 2 дни от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Материал, взет от медицински специалист или осигурен от пациента.
Материал за изследване (проба): Най-често се изследват вагинален секрет, цервикален секрет, уретрален секрет, урина, семенна течност.

Подходящи материали за изследване на генитални микоплазми са цервикален секрет, уретрален секрет, семенна течност и първа сутрешна урина. Цервикален и уретрален секрет се вземат със стерилен тампон от лекар специалист. Семенна течност и урина се отделят от пациента след направен тоалет на външни полови органи, като пробата се събира в еднократен стерилен контейнер. Семенна течност и урина, отделени в стерилен контейнер, се предоставят в лабораторията до 2 часа след отделянето им. Ако това е невъзможно, контейнерите се съхраняват в хладилник на 2-8 градуса.

Изследването продължава 48 часа. Пациентът получава положителен или отрицателен резултат. Ако тестът е положителен, в разпечатката на резултата пациентът получава и антибиограма. Тестът се позитивира при минимално количество на търсените бактерии 1000/mL-10000/mL в зависимост от вида на материала.

Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.