Изследване на NT-pro BNP

Цена: 40.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно или по спешност веднага
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

ProBNP e диагностичeн биомаркер за сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти със симптоми на систолна или диастолна дисфункция на лявата камера и се изследва за:

Откриване наличието на сърдечна недостатъчност при пациенти със сърдечно- съдови заболявания-хипертония, ИБС, прекаран инфаркт и др.; Проследяване ефекта от лечение при пациенти с доказана сърдечна недостатъчност; За оценка степента на риск при пациенти с остър коронарен синдром; За оценка на сърдечната функция при пациенти, приемащи потенциално кардиотоксични медикаменти.