Пакет женски полови хормони - разширен

Цена: 66.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Забележка: Изследването се извършва по схема на лекуващия лекар. Изисква се информация за фаза на последната редовна менструация.

Включва следните изследвания: