р ANCA (anti МPO количествен)

Цена: 30.00лв
Време за изпълнение: до три работни дни
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв
Добави в списък с изследвания

рANCA - Тестът за Анти - неутрофилните цитоплазматични антитела (ANCA) определя антителата срещу миелопероксидазата (MPO), локализирана в гранулите на неутрофилните гранулоцити и е специфичен маркер за микроскопски полиангиит. Тестът е приложим за ранна диагноза на заболяването. MPO антителата се откриват също и при Churg-Straus синдром/автоимунен васкулит на средните и малки съдове/ и панартериитис нодоза и разграничава серологично тези заболявания от грануломатозата на Вегенер.