Ренин

Цена: 41.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин, до 9 ч., без прием на медикаменти преди пробовземането, след 15-минутен покой.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв с антикоагулант К2ЕДТА
Добави в списък с изследвания

Ренинът е ензим, който се произвежда основно от клетките на бъбрека. Той е част от системата ренин - ангиотензин - алдостерон /РААС/, която играе ключова роля в регулацията на водния баланс, нивата на електролитите калий, натрий и артериалното налягане.

Ренинът се изследва основно, за да се открие причината за увеличеното артериално налягане /високо кръвно налягане/ при недостатъчен отговор на антихипертензивното лечение и ниски нива на калий в кръвта.

Референтните стойности зависят от положението на тялото при венепункцията /изправено или легнало/ и от съдържанието на сол в диетата. На резултатите се отразява приемът на кортикостероиди, естрогени, аспирин, кофеин и на някои лекарства за контрол на кръвното налягане - бета-блокери, диуретици, ACE-инхибитори.