СУЕ (Скорост на утаяване на еритроцитите)

Цена: 2.40лв
Време за изпълнение: от 1 час до 2 часа
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв
Добави в списък с изследвания

Изследването на скоростта на утаяване на еритроцитите е може би най-старият и лесен анализ в лабораторните изследвания. Класическият метод се изразява в смесване на кръв от пациента с противосъсирващо средство в определено съотношение, след което в цилиндрична пипета пробата се оставя да се утаи на статив за определено време, като се отчита колко милиметра е утаеният еритроцитен стълб за определения период от време (най-често 1 час).

Простотата на това изследване показва, че неговата специфичност не е много голяма, но този анализ, заедно с кръвната картина, също е един от най-често назначаваните. В последните години бяха създадени съвременни апарати за анализ с много добра точност и възпроизводимост, което показва, че този анализ ще бъде използван дълго време. Лаборатория "Лина" разполага с напълно автоматизиран анализатор за определяне на СУЕ, който измерва кинетиката на еритроцитно слепване и утаяване.

Анализът се провежда много по-бързо от конвенционалния метод и са избегнати недостатъците и факторите на вариация, с които е обременен той, включително и завишаването на СУЕ в резултат на анемия с намаляване на еритроцитния брой.

Анализът на СУЕ е показателен най-вече, когато е повишено основно при възпалителни процеси, като при остри възпаления той е повишен и остава така дълго време, дори след неговото преминаване, при туморни процеси повишението на СУЕ е най-високо. При хронични възпалителни процеси, например артрозна болест, ревматични и други заболявания, засягащи стави и кости, СУЕ остава повишено почти непрекъснато.

Смисълът на анализа е в неговото проследяване, като би трябвало след повишение при активен възпалителен процес да следва спад и нормализиране при отзвучаване на симптомите.