Триптаза (Тryptase)

Цена: 54.00лв
Време за изпълнение: до 15 работни дни
Условия и изисквания: -
Материал за изследване (проба): венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Измерването на серумната триптаза се използва за оценка на активирането на мастоцитите, което може да е резултат от анафилаксия или алергия, както и за оценка на пациенти с мастоцитоза.

Триптазата е най-изобилният протеинов компонент на мастоцитите. Нивата на серумната триптаза обикновено отразяват степента на активиране на мастоцитите, или чрез IgE механизми, или чрез не-IgE-медиирани механизми. Базофилите също произвеждат малки количества триптаза.

Измерването на триптазата в серума често е част от диагностичната оценка на пациент със съмнение за заболяване на мастоцитите (кожно или системно). Нивата на серумната триптаза корелират с активирането на мастоцитите при тези пациенти. Мастоцитозата трябва да се има предвид при диференциалната диагноза на пациенти с тежки алергични реакции без специфични и признати алергични стимули.

Измерването на триптазата може да помогне да се потвърди анафилаксията като причина за острите симптоми на пациента, особено когато диагнозата е неясна и/или симптомите се повтарят. При анафилаксия нивата на триптаза достигат пик около един до два часа след началото на симптомите и след това бавно намаляват през следващите три до шест часа. Биологичният полуживот на триптазата е приблизително 2 часа.

Системният лизис на мастоцитите е рисков фактор за анафилактични реакции, особено в отговор на лекарства и ухапвания от насекоми. Пациенти с повишени нива на серумна триптаза може да са изложени на повишен риск от тежки анафилактични реакции. Рискът, свързан с повишени нива на триптаза, е по-голям при хора с анамнеза за тежки системни реакции. Преходно повишени нива на триптаза по време на тежка реакция към алерген, като отрови от насекоми или лекарство, предполагат, че активирането на мастоцитите може да играе роля в отключването на реакцията.

Абнормно повишените нива на триптаза отразяват активирането на мастоцитите при определени хематологични аномалии и неоплазми. Хематологичните нарушения, включително неконтролираното развитие на незрели клетки в костния мозък и/или кръвния поток, могат да бъдат придружени от повишени нива на серумната триптаза.