VITEK 2 идентификация

Цена: 12.00лв
Време за изпълнение: до 10 часа от започване на анализа (за бактерии)
Условия и изисквания: Наличие на микробен растеж (на бактерии или гъбички)
Материал за изследване (проба): 24-часова култура за бактерии

до 18 часа от започване на анализа (за гъбички) 24 (48)-часова култура за гъбички