Д-р Калина Лазарова

Специалист "Медицинска паразитология"

Д-р Калина Лазарова завършва медицина в Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” през 2018 г.

Започва специализация по специалност „Медицинска паразитология” в СМДЛ „ЛИНА” през 2019 г.

През 2022 г. полага успешно изпит за придобиване на специалност в НЦЗПБ.