Д-р Мария Дочкова

Специалист "Обща и клинична патология"

Д-р Мария Дочкова завършва медицина през 2013 г. в Медицински университет София. През 2018 г. придобива специалност "Обща и клинична патология".

Професионалната ѝ кариера започва през 2014 г. в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". От 2019 г. д-р Дочкова работи успоредно в първа специализирана АГ болница "Света София" град София. През 2023 г. се присъединява към екипа на медицинска лаборатория "ЛИНА".

Д-р Дочкова има опит в областта на гинекологичната патология, включително цитология, онкопатология в сферата на храносмилателната и отделителната система. Значителен опит в сферата на имунохистохимичната диагностика, като притежава множество сертификати за отчитане на PD-L1 в областта на имунотерапията.