lina
08/01/2018 - 08:52

Регистрирането за посочените изследвания става на място в лабораторията, като разпечатването на талона не е задължително. Изследванията, включени в него, се извършват безплатно в посочения срок, като пациентът заплаща само такса манипулация в размер на  2лв. Пациентът получава ID и парола, с които може да провери резултатите си на място или онлайн на www.lina-bg.com.

Талонът важи за самостоятелните лаборатории на „ЛИНА” в областите Бургас, Варна, Сливен и Ямбол.