Медицинска лаборатория „ЛИНА“ извършва широк спектър от изследвания и тестове, които помагат в диагностиката и проследяването на различни заболявания и състояния.

Тя извършва PCR, антигенни и антителни тестове за COVID-19, като предлага и профилактика за вече преболедували.

Полезно за пациентите е да знаят, че „ЛИНА“ има собствена генетичната лаборатория с висококвалифициран екип и модерно оборудване, в която ДНК анализите се правят на място.

В този раздел можете да се запознаете с допълнителна информация за различните анализи, техните цени, както и времето им на изпълнение. В случай, че се интересувате от общата цена на няколко анализа, можете да ги сумирате с помощта на калкулатора.

Диагностични пакети
Цена
Пакет пълно изследване на кръв и урина 38 Пакет пълно изследване на кръв и урина 38.00лв.
Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - жени 45 Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - жени 45.00лв.
Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - мъже 45 Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - мъже 45.00лв.
Пакет стандартно изследване на кръв и урина 15 Пакет стандартно изследване на кръв и урина 15.00лв.
Пакет щитовидна жлеза 40 Пакет щитовидна жлеза 40.00лв.
Пакет щитовидна жлеза - разширен 48 Пакет щитовидна жлеза - разширен 48.00лв.
Пакет женски полови хормони 54 Пакет женски полови хормони 54.00лв.
Пакет женски полови хормони - разширен 62 Пакет женски полови хормони - разширен 62.00лв.
Пакет полово трансмисивни 60 Пакет полово трансмисивни 60.00лв.
Пакет сърдечна дейност 30 Пакет сърдечна дейност 30.00лв.
Пакет бъбречна функция 9 Пакет бъбречна функция 9.00лв.
Пакет бъбречна функция - разширен 28 Пакет бъбречна функция - разширен 28.00лв.
Пакет чернодробна функция 14 Пакет чернодробна функция 14.00лв.
Пакет чернодробна функция - разширен 30 Пакет чернодробна функция - разширен 30.00лв.
Пакет Черен дроб - Хепатит 62 Пакет Черен дроб - Хепатит 62.00лв.
Пакет мастна обмяна 9 Пакет мастна обмяна 9.00лв.
Пакет хипертония 25 Пакет хипертония 25.00лв.
Пакет електролити 17 Пакет електролити 17.00лв.
Пакет Метаболитен скрининг 19 Пакет Метаболитен скрининг 19.00лв.
Пакет контрол при диабет 30 Пакет контрол при диабет 30.00лв.
Пакет контрол при диабет - разширен 33 Пакет контрол при диабет - разширен 33.00лв.
Пакет Инсулинов профил - трикратен 38 Пакет Инсулинов профил - трикратен 38.00лв.
Пакет кортизолов профил 26 Пакет кортизолов профил 26.00лв.
Пакет анемия 30 Пакет анемия 30.00лв.
Пакет анемия-разширен 73 Пакет анемия-разширен 73.00лв.
Пакет предоперативен минимум 25 Пакет предоперативен минимум 25.00лв.
Пакет остеопороза 27 Пакет остеопороза 27.00лв.
Пакет остеопороза -разширен 52 Пакет остеопороза -разширен 52.00лв.
Пакет бременност - първа регистрация 43 Пакет бременност - първа регистрация 43.00лв.
Пакет бременност - първа регистария - Разширен 79 Пакет бременност - първа регистария - Разширен 79.00лв.
Пакет проследяване на бременност 14 Пакет проследяване на бременност 14.00лв.
Пакет бременност - консултация 34 Пакет бременност - консултация 34.00лв.
Пакет бременност - разширен 104 Пакет бременност - разширен 104.00лв.
Пакет прекъсване на бременност 12 Пакет прекъсване на бременност 12.00лв.
Пакет Мононуклеоза 25 Пакет Мононуклеоза 25.00лв.
Пакет Фитнес старт 13 Пакет Фитнес старт 13.00лв.
Пакет Фитнес старт - разширен 58 Пакет Фитнес старт - разширен 58.00лв.
Изследване за детска градина (пълен пакет) 26 Изследване за детска градина (пълен пакет) 26.00лв.
Изследвания за детска градина (съкратен пакет) 16 Изследвания за детска градина (съкратен пакет) 16.00лв.
Ветеринарен диагностичен пакет 13 Ветеринарен диагностичен пакет 13.00лв.
Хематологична диагностика
Цена
Пълна кръвна картина (ПКК) - 16 показателя 4 Пълна кръвна картина (ПКК) - 16 показателя (изследване на кръвта) 4.00лв.
Пълна кръвна картина (ПКК) - 20 показателя с диференциално броене 7 Пълна кръвна картина (ПКК) - 20 показателя с диференциално броене (изследване на кръвта) 7.00лв.
Изследване на СУЕ 2 Изследване на СУЕ (скорост на утаяване на еритроцити) 2.00лв.
Изследване на Ретикулоцити (RET) 5 Изследване на Ретикулоцити (RET) 5.00лв.
Изследване Левкограма 3 Изследване Левкограма (диференциална кръвна картина) 3.00лв.
Морфология на еритроцитите 3 Морфология на еритроцитите 3.00лв.
Микроскопско броене на тромбоцити 3 Микроскопско броене на тромбоцити 3.00лв.
Изследване за Хемоглобинови фракции 20 Изследване за Хемоглобинови фракции (Електрофореза на хемоглобина ) 20.00лв.
Изследване на Феритин 20 Изследване на Феритин 20.00лв.
Изследване на Фолиева киселина 20 Изследване на Фолиева киселина 20.00лв.
Изследване на Витамин В12 20 Изследване на Витамин В12 (изследване на кобаламин) 20.00лв.
Изследване на Витамин Д (25-хидроксивитамин Д) 25 Изследване на Витамин Д (25-хидроксивитамин Д) 25.00лв.
Изследване на G6PD 18 Изследване на G6PD Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна 18.00лв.
Кръвосъсирване и фибринолиза
Цена
Изследване на Време на кървене 1 Изследване на Време на кървене 1.00лв.
Изследване на Време на съсирване 1 Изследване на Време на съсирване 1.00лв.
Изследване на Фибриноген 4 Изследване на Фибриноген 4.00лв.
Изследване на Протромбиново време 4 Изследване на Протромбиново време 4.00лв.
Изследване на APTT 4 Изследване на APTT /Активирано парциално тромбопластиново време/ 4.00лв.
Изследване на D-димер 20 Изследване на D-димер 20.00лв.
Протеин C (PrC) 38 Протеин C (PrC) 38.00лв.
Свободен протеин S (Free Prs) 44 Свободен протеин S (Free Prs) 44.00лв.
Антитромбин III 32 Антитромбин III 32.00лв.
Предразположение към тромбоза 127 Предразположение към тромбоза 127.00лв.
Предразположение към тромбоза - разширен 175 Предразположение към тромбоза - разширен 175.00лв.
Биохимична диагностика
Цена
Изследване на глюкоза 1.5 Изследване на глюкоза (изследване на ниво кръвна захар) 1.50лв.
Изследване на кръвно-захарен профил 4.5 Изследване на кръвно-захарен профил 4.50лв.
Орален глюкозотолерантен тест 4.5 Орален глюкозотолерантен тест 4.50лв.
Изследване на Урея 2 Изследване на Урея 2.00лв.
Изследване на Креатинин 2 Изследване на Креатинин 2.00лв.
Изследване на пикочна киселина 2 Изследване на пикочна киселина 2.00лв.
Изследване на холестерол 2 Изследване на холестерол 2.00лв.
Изследване на HDL холестерол 3 Изследване на HDL холестерол 3.00лв.
Изследване на LDL холестерол 3 Изследване на LDL холестерол 3.00лв.
Изследване на VLDL холестерол 1 Изследване на VLDL холестерол 1.00лв.
Аполипопротеин А1 /Apo А1/ 12 Аполипопротеин А1 /Apo А1/ 12.00лв.
Аполипопротеин В 12 Аполипопротеин В 12.00лв.
Липопротеин (а) 25 Липопротеин (а) 25.00лв.
Изследване на триглицериди 3 Изследване на триглицериди 3.00лв.
Изследване на Общ белтък 2 Изследване на Общ белтък 2.00лв.
Изследване на Албумин 2 Изследване на Албумин 2.00лв.
Протеинограма 20 Протеинограма (електрофореза на серумни белтъци) 20.00лв.
Изследване на Билирубин – общ 2 Изследване на Билирубин – общ (BILL-T) 2.00лв.
Изследване на Билирубин - директен 2 Изследване на Билирубин - директен (BILL-D) 2.00лв.
Изследване на Билирубин - индиректен 1 Изследване на Билирубин - индиректен 1.00лв.
Изследване АСАТ 3 Изследване АСАТ (аспартат аминотрансфераза) 3.00лв.
Изследване на АЛАТ 3 Изследване на АЛАТ (аланин аминотрансфераза) 3.00лв.
Изследване на Алкална фосфатаза 3 Изследване на Алкална фосфатаза (АФ) 3.00лв.
Изследване на Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ) 3 Изследване на Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ) 3.00лв.
Изследване на а-амилаза 4 Изследване на а-амилаза (AMYL) 4.00лв.
Изследване на Липаза 5 Изследване на Липаза 5.00лв.
Изследване на LDH Лактатдехидрогеназа 4 Изследване на LDH Лактатдехидрогеназа 4.00лв.
Изследване на ХБДХ 6 Изследване на ХБДХ (HBDH) 6.00лв.
Изследване на Креатинкиназа 4 Изследване на Креатинкиназа 4.00лв.
Изследване на CK - MB фракция 15 Изследване на CK - MB фракция 15.00лв.
Изследване на Холинестераза 8 Изследване на Холинестераза (ХЕ) 8.00лв.
Цистатин С 28 Цистатин С 28.00лв.
Изследване на Трансферин 16 Изследване на Трансферин 16.00лв.
Сатурация на трансферин 10 Сатурация на трансферин 10.00лв.
Сърдечни маркери
Цена
Изследване на Тропонин I 25 Изследване на Тропонин I 25.00лв.
Изследване на Tропонин T hs 22 Изследване на Tропонин T hs 22.00лв.
Изследване на NT-pro BNP 40 Изследване на NT-pro BNP 40.00лв.
Хомоцистеин (ХЦ) 39 Хомоцистеин (ХЦ) 39.00лв.
Изследване на Ренин 38 Изследване на Ренин Ренин в плазма 38.00лв.
Електролити и олигоелементи
Цена
Изследване на Калий (К) 4 Изследване на Калий (К) 4.00лв.
Изследване на Натрий (Na) 4 Изследване на Натрий (Na) 4.00лв.
Изследване на Хлориди (Cl) 4 Изследване на Хлориди (Cl) 4.00лв.
Изследване на Калций (Ca) 4 Изследване на Калций (Ca) 4.00лв.
Изследване на Йонизиран калций (Ca++) 6 Изследване на Йонизиран калций (Ca++) 6.00лв.
Изследване на Желязо (Fe) 4 Изследване на Желязо (Fe) 4.00лв.
Изследване на Общ ЖСК 6 Изследване на Общ ЖСК 6.00лв.
Изследване на Фосфор (P) 4 Изследване на Фосфор (P) 4.00лв.
Изследване на Магнезий (Mg) 4 Изследване на Магнезий (Mg) 4.00лв.
Изследване на Мед (Cu) 25 Изследване на Мед (Cu) 25.00лв.
Литий (Li) 25 Литий (Li) 25.00лв.
Цинк (Zn) 27 Цинк (Zn) 27.00лв.
Вирусологична диагностика
Цена
PCR тест за коронавирус COVID-19 80 PCR тест за коронавирус COVID-19 Коронавирус COVID-19 PCR 80.00лв.
Бърз антигенен тест ( COVID-19 Ag) 15 Бърз антигенен тест ( COVID-19 Ag) Коронавирус антиген (COVID-19 Ag) 15.00лв.
COVID-19 + грип А + грип В PCR 94 COVID-19 + грип А + грип В PCR 94.00лв.
Коронавирус антиген ( COVID-19 Ag), Грип А и В 33 Коронавирус антиген ( COVID-19 Ag), Грип А и В 33.00лв.
Количествен тест за антитела COVID-19 19 Количествен тест за антитела COVID-19 SARS-COV-2 TrimericS IgG количествен 19.00лв.
anti -SARS -CoV-2 IgG S (количествен) - Roche 19 anti -SARS -CoV-2 IgG S (количествен) - Roche 19.00лв.
Рош Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) 12 Рош Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) 12.00лв.
Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgА + IgG) 50 Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgА + IgG) 50.00лв.
Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgA) 30 Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgA) 30.00лв.
Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgG) 30 Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgG) 30.00лв.
Вирус-неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT) 38 Вирус-неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT) 38.00лв.
Вирус-неутрализиращи антитела скрининг (anti SARS-CoV-2-VNT) 23 Вирус-неутрализиращи антитела скрининг (anti SARS-CoV-2-VNT) 23.00лв.
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgM + IgG) - бърз тест 28 Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgM + IgG) - бърз тест 28.00лв.
Клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 93 Клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 93.00лв.
Маймунска вариола (Monkeypox virus) PCR 80 Маймунска вариола (Monkeypox virus) PCR 80.00лв.
СПИН (HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies) 20 СПИН (HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies) 20.00лв.
HBsAg ( Хепатит B ) 12 HBsAg ( Хепатит B ) Aвстралийски антиген 12.00лв.
HBsAg количествено измерване 47 HBsAg количествено измерване 47.00лв.
Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR ) 155 Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR ) 155.00лв.
anti-HBs 17 anti-HBs 17.00лв.
anti-HBc IgM 20 anti-HBc IgM 20.00лв.
anti-HBc total 20 anti-HBc total 20.00лв.
HBe Ag 17 HBe Ag 17.00лв.
anti-HBe 17 anti-HBe 17.00лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) 15 Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) антитела Хепатит С 15.00лв.
HCV колич. РНК ( RNA quantitative PCR ) 160 HCV колич. РНК ( RNA quantitative PCR ) 160.00лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 17 Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 17.00лв.
Хепатит А ( anti-HAV total ) 20 Хепатит А ( anti-HAV total ) 20.00лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 20 Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 20.00лв.
Хепатит D ( anti-HDV total ) 20 Хепатит D ( anti-HDV total ) 20.00лв.
Изследване на Anti HEV IgM 30 Изследване на Anti HEV IgM 30.00лв.
Изследване на Anti HEV IgG 27 Изследване на Anti HEV IgG 27.00лв.
Рубеола ( Rubella IgM ) 17 Рубеола ( Rubella IgM ) 17.00лв.
Рубеола ( Rubella IgG ) 17 Рубеола ( Rubella IgG ) 17.00лв.
Морбили ( anti-Measles IgM ) 35 Морбили ( anti-Measles IgM ) 35.00лв.
Морбили ( anti-Measles IgG ) 35 Морбили ( anti-Measles IgG ) 35.00лв.
Паротит ( anti-Mumps IgM ) 35 Паротит ( anti-Mumps IgM ) 35.00лв.
Паротит ( anti-Mumps IgG ) 35 Паротит ( anti-Mumps IgG ) 35.00лв.
Цитомегаловирус - IgG ( anti-CMV IgG ) 17 Цитомегаловирус - IgG ( anti-CMV IgG ) 17.00лв.
Цитомегаловирус - IgM ( anti-CMV IgM) 17 Цитомегаловирус - IgM ( anti-CMV IgM) 17.00лв.
Епщайн-Бар вирус (anti EBV IgM) 12 Епщайн-Бар вирус (anti EBV IgM) Инфекциозна мононуклеоза 12.00лв.
Епщайн-Бар вирус ( anti-EBV IgG ) 12 Епщайн-Бар вирус ( anti-EBV IgG ) 12.00лв.
Варицела зостер вирус ( anti-VZV IgG ) 27 Варицела зостер вирус ( anti-VZV IgG ) 27.00лв.
Варицела зостер вирус ( anti-VZV IgM ) 27 Варицела зостер вирус ( anti-VZV IgM ) 27.00лв.
Херпес Симплекс тип1 IgM (anti-HSV 1 IgM ) 22 Херпес Симплекс тип1 IgM (anti-HSV 1 IgM ) 22.00лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG ( anti-HSV 1 IgG ) 22 Херпес Симплекс тип 1 IgG ( anti-HSV 1 IgG ) 22.00лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM ( anti-HSV 2 IgM ) 22 Херпес Симплекс тип 2 IgM ( anti-HSV 2 IgM ) 22.00лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG ( anti-HSV 2 IgG ) 22 Херпес Симплекс тип 2 IgG ( anti-HSV 2 IgG ) 22.00лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM 39 Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM 39.00лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM 39 Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM 39.00лв.
Chlamydia trachomatis IgM 14 Chlamydia trachomatis IgM 14.00лв.
Chlamydia trachomatis IgG 14 Chlamydia trachomatis IgG 14.00лв.
Chlamydia trachomatis Ig A 14 Chlamydia trachomatis Ig A 14.00лв.
Chlamydia pneumoniae IgM 35 Chlamydia pneumoniae IgM 35.00лв.
Chlamydia pneumoniae IgG 40 Chlamydia pneumoniae IgG 40.00лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM 25 Mycoplasma pneumoniae IgM 25.00лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG 35 Mycoplasma pneumoniae IgG 35.00лв.
Хламидия трахоматис - ендоцервикален секрет 14 Хламидия трахоматис - ендоцервикален секрет 14.00лв.
Хламидия трахоматис - уретрален секрет 14 Хламидия трахоматис - уретрален секрет 14.00лв.
Ку треска ( Coxiella burnetii IgM ) 33 Ку треска ( Coxiella burnetii IgM ) 33.00лв.
Ку треска ( Coxiella burnetii IgG ) 33 Ку треска ( Coxiella burnetii IgG ) 33.00лв.
Ку треска (Coxiella burnetii) Доказване на ДНК с PCR 55 Ку треска (Coxiella burnetii) Доказване на ДНК с PCR 55.00лв.
Марсилска треска ( R.conori IgM ) 23 Марсилска треска ( R.conori IgM ) 23.00лв.
Марсилска треска( R.conori IgG) 23 Марсилска треска( R.conori IgG) 23.00лв.
Коксаки вирус ( Coxsackie virus IgM ) 26 Коксаки вирус ( Coxsackie virus IgM ) 26.00лв.
Коксаки вирус ( Coxsackie virus IgG ) 21 Коксаки вирус ( Coxsackie virus IgG ) 21.00лв.
Грипни вируси А/В ( носен секрет ) 20 Грипни вируси А/В ( носен секрет ) 20.00лв.
Грип А IgM ( anti Influ A IgM) 27 Грип А IgM ( anti Influ A IgM) 27.00лв.
Грип B IgM ( anti Influ B IgM ) 27 Грип B IgM ( anti Influ B IgM ) 27.00лв.
Ротавирус 14 Ротавирус 14.00лв.
Рота Аденовирус 22 Рота Аденовирус 22.00лв.
Рота-адено-астро-норовирус (фецес) 27 Рота-адено-астро-норовирус (фецес) Изследване за вирусни гастроентерити 27.00лв.
Parvovirus B19 IgM 38 Parvovirus B19 IgM 38.00лв.
anti - TO.R.C.H Immunoblot IgG (panel) 60 anti - TO.R.C.H Immunoblot IgG (panel) 60.00лв.
anti - TO.R.C.H Immunoblot IgM (panel) 60 anti - TO.R.C.H Immunoblot IgM (panel) 60.00лв.
HDV RNA ( RT-PCR) 160 HDV RNA ( RT-PCR) 160.00лв.
Хормонална диагностика
Цена
Изследване на FT3 12 Изследване на FT3 12.00лв.
Изследване на FT4 12 Изследване на FT4 12.00лв.
Изследване на TSH 12 Изследване на TSH 12.00лв.
Изследване на Anti - Tg 14 Изследване на Anti - Tg 14.00лв.
Изследване на Anti - TPO 14 Изследване на Anti - TPO 14.00лв.
Изследване на TSHR - AB 32 Изследване на TSHR - AB 32.00лв.
Изследване на LH 14 Изследване на LH 14.00лв.
Изследване на FSH 14 Изследване на FSH 14.00лв.
Изследване на Progesteron 14 Изследване на Progesteron 14.00лв.
Изследване на Testosteron 14 Изследване на Testosteron 14.00лв.
Изследване на Estradiol 14 Изследване на Estradiol 14.00лв.
Изследване на Prolactin 14 Изследване на Prolactin 14.00лв.
Изследване на DHEA/S 17 Изследване на DHEA/S 17.00лв.
Изследване на Антимюлеров хормон 43 Изследване на Антимюлеров хормон 43.00лв.
Изследване на Инхибин B 47 Изследване на Инхибин B 47.00лв.
Free Testosterone – Свободен Тестостерон 28 Free Testosterone – Свободен Тестостерон 28.00лв.
Изследване на 4 Андростендион 18 Изследване на 4 Андростендион 18.00лв.
Изследване на 17 OHP (17- Хидроксипрогестерон) 25 Изследване на 17 OHP (17- Хидроксипрогестерон) 25.00лв.
Свободен Естриол ( UE3 ) 14 Свободен Естриол ( UE3 ) 14.00лв.
Изследване на SHBG 18 Изследване на SHBG 18.00лв.
Изследване на Cortisol AM 16 Изследване на Cortisol AM 16.00лв.
Изследване на Cortisol PM 16 Изследване на Cortisol PM 16.00лв.
Кортизол (слюнка) 20 Кортизол (слюнка) 20.00лв.
Алдостерон в плазма 47 Алдостерон в плазма 47.00лв.
Алдостерон-директен Ренин отношение 85 Алдостерон-директен Ренин отношение 85.00лв.
Изследване на ACTH 30 Изследване на ACTH 30.00лв.
Изследване на PTH 17 Изследване на PTH 17.00лв.
Изследване на hGH (STH - Соматотропен хормон) 18 Изследване на hGH (STH - Соматотропен хормон) 18.00лв.
sFlt -1/ PlGF – тест за Прееклампсия 120 sFlt -1/ PlGF – тест за Прееклампсия 120.00лв.
PlGF (Човешки плацентарен растежен фактор ) 65 PlGF (Човешки плацентарен растежен фактор ) 65.00лв.
sFlt-1 (Разтворима fms-подобна тирозин киназа-1) 65 sFlt-1 (Разтворима fms-подобна тирозин киназа-1) 65.00лв.
Изследване на Прокалцитонин (PCT) 35 Изследване на Прокалцитонин (PCT) 35.00лв.
Туморни маркери
Цена
Изследване на CEA 17 Изследване на CEA (карциноембрионален антиген) 17.00лв.
Изследване на total PSA 17 Изследване на total PSA (общ простатно-специфичен антиген) 17.00лв.
Изследване на free PSA 17 Изследване на free PSA (свободен простатно-специфичен протеин) 17.00лв.
% free PSA/total PSA 32 % free PSA/total PSA 32.00лв.
Изследване на СА 125 17 Изследване на СА 125 17.00лв.
Изследване на SCC 23 Изследване на SCC (сквамоцелуларен карциномен антиген) 23.00лв.
Изследване на CA 15-3 17 Изследване на CA 15-3 17.00лв.
Изследване на СА 72-4 20 Изследване на СА 72-4 20.00лв.
Изследване на CA-19-9 17 Изследване на CA-19-9 17.00лв.
Изследване на AFP 17 Изследване на AFP 17.00лв.
Изследване на HCG 17 Изследване на HCG (човешки хориогонадотропин) 17.00лв.
Изследване на HTG 24 Изследване на HTG (тиреоглобулин) 24.00лв.
Изследване на Calcitonin (Калцитонин) 35 Изследване на Calcitonin (Калцитонин) 35.00лв.
Изследване на b2 микроглобулин 24 Изследване на b2 микроглобулин 24.00лв.
NSЕ - Neuron specific enolasе 22 NSЕ - Neuron specific enolasе (неврон-специфична енолаза) 22.00лв.
Изследване на CYFRA 21-1 22 Изследване на CYFRA 21-1 22.00лв.
Изследване на M2-PK 70 Изследване на M2-PK (пируват киназа изоензим М2) 70.00лв.
Изследване на HE4 65 Изследване на HE4 (Human epididimal protein 4) 65.00лв.
Изследване ROMA 78 Изследване ROMA (Алгоритъм за оценка на риска от злокачествен овариален карцином) 78.00лв.
Изследвания за диабет
Цена
Изследване на HbA1c (Гликиран хемоглобин) 14 Изследване на HbA1c (Гликиран хемоглобин) 14.00лв.
Изследване на IRI (Инсулин) 18 Изследване на IRI (Инсулин) 18.00лв.
Изследване на C - Пептид 20 Изследване на C - Пептид 20.00лв.
Изследване на Микроалбумин 12 Изследване на Микроалбумин 12.00лв.
HOMA - IR Инсулинова резистентност 23 HOMA - IR Инсулинова резистентност 23.00лв.
Имунологична диагностика
Цена
C-реактивен протеин (CRP) 6 C-реактивен протеин (CRP) 6.00лв.
Високочувствителен C - реактивен протеин CRP 18 Високочувствителен C - реактивен протеин CRP 18.00лв.
ASO 6 ASO (aнтистрептолизинов титър) 6.00лв.
Ревматоиден фактор (RF) 6 Ревматоиден фактор (RF) 6.00лв.
Изследване на IgG 8 Изследване на IgG 8.00лв.
Изследване на IgA 8 Изследване на IgA 8.00лв.
Изследване на IgM 8 Изследване на IgM 8.00лв.
Изследване на С3 фракция 8 Изследване на С3 фракция (серумен комплемент) 8.00лв.
Изследване на С4 фракция 8 Изследване на С4 фракция (серумен комплемент) 8.00лв.
Изследване Anti-CCP 25 Изследване Anti-CCP 25.00лв.
HLA B27 40 HLA B27 40.00лв.
Изследване на Криоглобулини 15 Изследване на Криоглобулини 15.00лв.
ANA Detect 25 ANA Detect 25.00лв.
Изследване ANA профил 100 Изследване ANA профил 100.00лв.
Изследване на anti dsDNA Screen (анти двДНК антитела скрин.) 20 Изследване на anti dsDNA Screen (анти двДНК антитела скрин.) 20.00лв.
Изследване на anti RNP-70 (анти - RNP-70 антитела) количествен 20 Изследване на anti RNP-70 (анти - RNP-70 антитела) количествен 20.00лв.
Изследване на anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 20 Изследване на anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 20.00лв.
Изследване на anti SS-B/La (анти SS-B/La) количествен 39 Изследване на anti SS-B/La (анти SS-B/La) количествен 39.00лв.
Изследване на anti Scl-70 (анти anti Scl-70 антитела) количествен 20 Изследване на anti Scl-70 (анти anti Scl-70 антитела) количествен 20.00лв.
anti Sm (анти Sm антитела) количествен 39 anti Sm (анти Sm антитела) количествен 39.00лв.
Изследване на anti CENP B (анти Центромер В антитела) количествен 20 Изследване на anti CENP B (анти Центромер В антитела) количествен 20.00лв.
Изследване на anti Jo – 1 (анти Jo – 1 антитела) количествен 20 Изследване на anti Jo – 1 (анти Jo – 1 антитела) количествен 20.00лв.
Изследване на рANCA (anti МPO количествен) 30 Изследване на рANCA (anti МPO количествен) (анти - неутрофилните цитоплазматични антитела) 30.00лв.
Изследване c ANCA ( anti PR3 количествен ) 30 Изследване c ANCA ( anti PR3 количествен ) 30.00лв.
Изследване anti AMA -M2 ( анти митохондриални антит. ) колич. 30 Изследване anti AMA -M2 ( анти митохондриални антит. ) колич. (АМА) 30.00лв.
Изследване anti tTG IgA( анти тъканна трансглутаминаза Ig A ) 17.5 Изследване anti tTG IgA( анти тъканна трансглутаминаза Ig A ) 17.50лв.
Изследване anti tTG Ig G (анти тъканна трансглутаминаза Ig G) 17.5 Изследване anti tTG Ig G (анти тъканна трансглутаминаза Ig G) 17.50лв.
Изследване anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич. 17.5 Изследване anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич. 17.50лв.
Изследване anti Gliadin IgG (анти глиадин. антитела) колич. 17.5 Изследване anti Gliadin IgG (анти глиадин. антитела) колич. 17.50лв.
Изследване anti DGP ( деаминиран протеинов епитоп ) скрининг 40 Изследване anti DGP ( деаминиран протеинов епитоп ) скрининг 40.00лв.
Изследване anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) скрининг 41 Изследване anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) скрининг 41.00лв.
Изследване anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 41 Изследване anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 41.00лв.
Изследване anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.) 37 Изследване anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.) 37.00лв.
Изследване anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.) 37 Изследване anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.) 37.00лв.
Изследване anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол 38 Изследване anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол 38.00лв.
Изследване anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол 38 Изследване anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол 38.00лв.
Изследване T-SPOT.TB 120 Изследване T-SPOT.TB Тест за откриване на туберкулоза 120.00лв.
Церулоплазмин (Ceruloplasmine) 30 Церулоплазмин (Ceruloplasmine) 30.00лв.
Изследване Калпротектин 30 Изследване Калпротектин 30.00лв.
Изследване Антитела срещу чернодробни антигени 75 Изследване Антитела срещу чернодробни антигени 75.00лв.
Изследване Анти-гладкомускулни антитела 33 Изследване Анти-гладкомускулни антитела (АГМА) 33.00лв.
Изследване anti ASCA (IgG+IgM+IgA) - скрининг 55 Изследване anti ASCA (IgG+IgM+IgA) - скрининг анти сахаромицетни антитела 55.00лв.
Изследване anti Intrinsic factor (IgG антитела срещу Intrinsic factor - количествен тест) 48 Изследване anti Intrinsic factor (IgG антитела срещу Intrinsic factor - количествен тест) 48.00лв.
Изследване anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич. 58 Изследване anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич. 58.00лв.
Изследване anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен 55 Изследване anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен 55.00лв.
Изследване anti-Insulin (анти-инсулинови антитела-IAA) колич 33 Изследване anti-Insulin (анти-инсулинови антитела-IAA) колич 33.00лв.
Изследване имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. 116 Изследване имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. 116.00лв.
Изследване anti MCV ( анти мутирал цитролиниран виментин ) 38 Изследване anti MCV ( анти мутирал цитролиниран виментин ) 38.00лв.
Изследване ревматоиден артрит - разширен панел 122 Изследване ревматоиден артрит - разширен панел 122.00лв.
Изследване anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич. 39 Изследване anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич. 39.00лв.
Изследване anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич 46 Изследване anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич 46.00лв.
Изследване на NK клетки 85 Изследване на NK клетки 85.00лв.
Изследване Анти-овариални антитела 45 Изследване Анти-овариални антитела 45.00лв.
Изследване Анти-спермални антитела 46 Изследване Анти-спермални антитела 46.00лв.
Изследване Анти-зона пелуцида антитела 45 Изследване Анти-зона пелуцида антитела 45.00лв.
Изследване anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич 41 Изследване anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич 41.00лв.
Изследване anti Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM + IgA 39 Изследване anti Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM + IgA 39.00лв.
Изследване anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен 38 Изследване anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен 38.00лв.
Изследване anti Annexin V IgМ ( анти анексин V ) количествен 38 Изследване anti Annexin V IgМ ( анти анексин V ) количествен 38.00лв.
Изследване Анти-фосфатидил серин IgG 25 Изследване Анти-фосфатидил серин IgG 25.00лв.
Изследване Анти-фосфатидил серин IgM 25 Изследване Анти-фосфатидил серин IgM 25.00лв.
Изследване Анти-фосфатидил инозитол IgG 25 Изследване Анти-фосфатидил инозитол IgG 25.00лв.
Изследване Анти-фосфатидил инозитол IgM 25 Изследване Анти-фосфатидил инозитол IgM 25.00лв.
Изследване Анти-фосфолипиден синдром- съкратен 127 Изследване Анти-фосфолипиден синдром- съкратен 127.00лв.
Изследване Анти-фосфолипиден синдром- разширен пакет 129 Изследване Анти-фосфолипиден синдром- разширен пакет 129.00лв.
Маркери за остеопороза
Цена
Изследване на Beta - CrossLaps 17 Изследване на Beta - CrossLaps 17.00лв.
Изследване на Osteocalcin 17 Изследване на Osteocalcin 17.00лв.
Лекарствен мониторинг
Цена
Изследване на Валпроева киселина 20 Изследване на Валпроева киселина 20.00лв.
Изследване на Карбамазепин 20 Изследване на Карбамазепин 20.00лв.
Изследване на Дигоксин 29 Изследване на Дигоксин 29.00лв.
Диагностика на алергии
Цена
Алергия разширен панел - 295 алергена 290 Алергия разширен панел - 295 алергена 290.00лв.
Хранителна непоносимост IgG (283 храни) 290 Хранителна непоносимост IgG (283 храни) 290.00лв.
Хранителна нетолерантност IgG скрининг 180 Хранителна нетолерантност IgG скрининг 180.00лв.
Педиатричен панел 80 Педиатричен панел Изследване на 27 хранителни и инхалаторни алергена 80.00лв.
Панел 11 120 Панел 11 Изследване на 54 хранителни и инхалаторни алергена 120.00лв.
Панел 10 80 Панел 10 Атопия, изследване на 20 алергена 80.00лв.
Панел 7 80 Панел 7 Изследване на 20 инхалаторни алергена 80.00лв.
Панел 6 85 Панел 6 Изследване на 20 хранителни алергена 85.00лв.
Изследване на IgE total 16 Изследване на IgE total 16.00лв.
Изследване на Phadiatop 30 Изследване на Phadiatop 30.00лв.
Изследване на fx5E 25 Изследване на fx5E (алергия към яйца, мляко, риба, соя, и фъстъци) 25.00лв.
Изследване на fx73 25 Изследване на fx73 25.00лв.
fx16 (ягода, круша, лимон, ананас) 25 fx16 (ягода, круша, лимон, ананас) 25.00лв.
Изследване на ex1 25 Изследване на ex1 (алергия към котки,коне,крави,кучета) 25.00лв.
Изследване на ex71 25 Изследване на ex71 (алергия към гъша, кокоша, патешка, пуешка перушина) 25.00лв.
Изследване на tx4 25 Изследване на tx4 (алергия към дървесни полени) 25.00лв.
Изследване на gx1 25 Изследване на gx1 (алергия към тревни полени) 25.00лв.
Изследване на f1 20 Изследване на f1 (алергия към яйца) 20.00лв.
f206 Fish (Mackerel) 20 f206 Fish (Mackerel) 20.00лв.
Изследване на f2 20 Изследване на f2 (алергия към мляко) 20.00лв.
Изследване на f79 (глутен) 20 Изследване на f79 (глутен) (алергия към пшеница, ръж, ечемик) 20.00лв.
f82 (Cheese, mould type) 20 f82 (Cheese, mould type) 20.00лв.
i 1 (Honey bee) 20 i 1 (Honey bee) 20.00лв.
i 3 (common wasp venom) - оса 20 i 3 (common wasp venom) - оса 20.00лв.
Изследване на d1 20 Изследване на d1 (алергия към домашен прах) 20.00лв.
Изследване на m5 20 Изследване на m5 (алергия към кандида албиканс) 20.00лв.
Плесен mx2 (m1, m2, m3, m5, m6, m8) 25 Плесен mx2 (m1, m2, m3, m5, m6, m8) 25.00лв.
Изследване на ECP 38 Изследване на ECP 38.00лв.
Изследване на урина
Цена
Изследване на урина 3 Изследване на урина (общо химично изследване и седимент) 3.00лв.
Изследване на pH на урина 0.5 Изследване на pH на урина 0.50лв.
Изследване на относително тегло на урина 0.5 Изследване на относително тегло на урина 0.50лв.
Изследване за белтък в урината 0.5 Изследване за белтък в урината 0.50лв.
Изследване за глюкоза в урината 0.5 Изследване за глюкоза в урината 0.50лв.
Изследване за кетотела в урината 0.5 Изследване за кетотела в урината 0.50лв.
Изследване за билирубин в урината 0.5 Изследване за билирубин в урината 0.50лв.
Изследване за уробилиноген в урината 0.5 Изследване за уробилиноген в урината 0.50лв.
Изследване за кръв в урината 0.5 Изследване за кръв в урината 0.50лв.
Изследване за нитрити в урината 0.5 Изследване за нитрити в урината 0.50лв.
Изследване за седимент в урината 1 Изследване за седимент в урината 1.00лв.
Изследване седимент по webb в урината 2 Изследване седимент по webb в урината 2.00лв.
Изследване на количество на глюкоза в урината 4 Изследване на количество на глюкоза в урината 4.00лв.
Изследване на урино-захарен профил 6.5 Изследване на урино-захарен профил 6.50лв.
Изследване за калций в урината 5 Изследване за калций в урината 5.00лв.
Изследване за фосфор в урината 5 Изследване за фосфор в урината 5.00лв.
Изследване за амилаза в урината 5 Изследване за амилаза в урината 5.00лв.
Белтък количество 4 Белтък количество 4.00лв.
Изследване за пикочна киселина в диурезата 4 Изследване за пикочна киселина в диурезата 4.00лв.
Креатинин в диуреза 5 Креатинин в диуреза 5.00лв.
Изследване ендогенен креатининов клирънс 10 Изследване ендогенен креатининов клирънс 10.00лв.
Албумин-креатининово отношение в урината (UACR) 18 Албумин-креатининово отношение в урината (UACR) 18.00лв.
Отношение уринен калций / уринен креатинин-UCa/Ucr 12 Отношение уринен калций / уринен креатинин-UCa/Ucr 12.00лв.
Изследване за аскорбинова киселина в урината 1 Изследване за аскорбинова киселина в урината 1.00лв.
ДНК диагностика
Цена
Фемофлор скрийн 98 Фемофлор скрийн 98.00лв.
Андрофлор скрийн 98 Андрофлор скрийн 98.00лв.
HPV разширен панел (21 типа) 140 HPV разширен панел (21 типа) (високорискови и нискорискови генотипове) 140.00лв.
Изследване HPV - скрининг 65 Изследване HPV - скрининг (високорискови типове) 65.00лв.
Изследване на ДНК - хламидия 35 Изследване на ДНК - хламидия (хламидия трахоматис) 35.00лв.
Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране 6,11) 50 Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране 6,11) (гeнотипиране 6,11) 50.00лв.
Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране високорискови типове 16,18) 50 Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране високорискови типове 16,18) (гeнотипиране високорискови типове 16,18) 50.00лв.
Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране 6, 11, 16, 18 ) 70 Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране 6, 11, 16, 18 ) (гeнотипиране 6, 11, 16, 18 ) 70.00лв.
DNAHPV гeнотипиране (високорискови типове) 85 DNAHPV гeнотипиране (високорискови типове) 85.00лв.
Изследване на ДНК гонорея, хламидия, трихомони 60 Изследване на ДНК гонорея, хламидия, трихомони 60.00лв.
Изследване на ДНК - хламидия + IgG 45 Изследване на ДНК - хламидия + IgG (хламидия трахоматис) 45.00лв.
Изследване на ДНК - кандида албиканс 35 Изследване на ДНК - кандида албиканс 35.00лв.
Изследване на ДНК- микoплазма, уреаплазма, хламидия 60 Изследване на ДНК- микoплазма, уреаплазма, хламидия 60.00лв.
U. parvum/ U. urealyticum 35 U. parvum/ U. urealyticum 35.00лв.
Изследване на ДНК- микoплазма, уреаплазма, хламидия трахоматис, кандида албиканс 80 Изследване на ДНК- микoплазма, уреаплазма, хламидия трахоматис, кандида албиканс 80.00лв.
ДНК на микоплазма генеталиум и уреаплазма 35 ДНК на микоплазма генеталиум и уреаплазма 35.00лв.
Микробиологична диагностика
Цена
МБИ - носен секрет 15 МБИ - носен секрет 15.00лв.
МБИ - гърлен секрет 15 МБИ - гърлен секрет 15.00лв.
Гърлен секрет - Стрептококус група A (бърз тeст) 15 Гърлен секрет - Стрептококус група A (бърз тeст) 15.00лв.
МБИ - храчка 15 МБИ - храчка 15.00лв.
Урокултура 15 Урокултура 15.00лв.
Спермокултура 15 Спермокултура 15.00лв.
МБИ - уретрален секрет 15 МБИ - уретрален секрет 15.00лв.
MБИ - влагалищен секрет 15 MБИ - влагалищен секрет 15.00лв.
Гонорея ( бърз тест ) 10 Гонорея ( бърз тест ) 10.00лв.
МБИ - фецес и ректален секрет 15 МБИ - фецес и ректален секрет 15.00лв.
Здравна книжка 15 Здравна книжка 15.00лв.
Фецес - Кампилобактер (бърз тест) 15 Фецес - Кампилобактер (бърз тест) 15.00лв.
Фецес - Клостридиум дифициле (бърз тест) 30 Фецес - Клостридиум дифициле (бърз тест) Бърз тест за доказване на Clostridium difficile и неговите токсини 30.00лв.
Фецес - Листерия моноцитогенес (бърз тест) 24 Фецес - Листерия моноцитогенес (бърз тест) 24.00лв.
Фецес - Йерсиния ентероколитика (бърз тест) 24 Фецес - Йерсиния ентероколитика (бърз тест) Yersinia enterocolitica серотипове O:3 и O:9 24.00лв.
МБИ - секрет рана и гной 15 МБИ - секрет рана и гной 15.00лв.
МБИ - ушен секрет 15 МБИ - ушен секрет 15.00лв.
МБИ - очен секрет 15 МБИ - очен секрет 15.00лв.
Хемокултура аероби 20 Хемокултура аероби 20.00лв.
МБИ 15 МБИ 15.00лв.
Микоплазма и уреаплазма 30 Микоплазма и уреаплазма 30.00лв.
Микоплазма, уреаплазма и патогенни микроорганизми 45 Микоплазма, уреаплазма и патогенни микроорганизми 45.00лв.
VITEK 2 идентификация 12 VITEK 2 идентификация 12.00лв.
Разширена антибиограма 8 Разширена антибиограма 8.00лв.
Антимикотична чувствителност 12 Антимикотична чувствителност 12.00лв.
Антибиограма URIFAST 18 Антибиограма URIFAST Бърз тест за изпитване на чувствителност към антибиотици 18.00лв.
Vitek 2 антибиограма 16 Vitek 2 антибиограма 16.00лв.
МБИ - Микози 40 МБИ - Микози 40.00лв.
Метицилин-резистентни стафилококи 32 Метицилин-резистентни стафилококи 32.00лв.
Паразитологична диагностика
Цена
Паразитологично изследване 10 Паразитологично изследване 10.00лв.
Изследване за Ентеробиоза (перианален отпечатък) 6 Изследване за Ентеробиоза (перианален отпечатък) 6.00лв.
Изследване на фецес за протозои 6 Изследване на фецес за протозои 6.00лв.
Изследване за Токсоплазма IgM 17 Изследване за Токсоплазма IgM (токсоплазма гондии) 17.00лв.
Изследване за Токсоплазма IgG 17 Изследване за Токсоплазма IgG 17.00лв.
Токсо IgG + авидност ( Toxoplasma IgG+Avidity test) 54 Токсо IgG + авидност ( Toxoplasma IgG+Avidity test) 54.00лв.
Изследване за Ехинококоза IgG 20 Изследване за Ехинококоза IgG 20.00лв.
Изследване за Трихинелоза IgG 25 Изследване за Трихинелоза IgG 25.00лв.
Изследване за Токсокароза IgG ( Ларва мигренс ) 27 Изследване за Токсокароза IgG ( Ларва мигренс ) 27.00лв.
Изследване на урина за шистозоми 10 Изследване на урина за шистозоми 10.00лв.
Изследване за Малария (дебела капка и натривка) 25 Изследване за Малария (дебела капка и натривка) 25.00лв.
Изследване на оперативен материал за ехинококови кисти 16 Изследване на оперативен материал за ехинококови кисти 16.00лв.
Микроскопска диагностика на кръв за микрофиларии 25 Микроскопска диагностика на кръв за микрофиларии 25.00лв.
Изследване за паразити с обогатителни методи 16 Изследване за паразити с обогатителни методи 16.00лв.
Морфодиагностика на демодекоза 10 Морфодиагностика на демодекоза 10.00лв.
Имунохематологична диагностика
Цена
Изследване на Кръвна група 20 Изследване на Кръвна група 20.00лв.
Изследване на еритроантитела - фиксирани 10 Изследване на еритроантитела - фиксирани Директен тест на Coombs 10.00лв.
Изследване на Титър на анти "А" и анти "В" на бременни 40 Изследване на Титър на анти "А" и анти "В" на бременни 40.00лв.
Изследване за Слаб Rh (D) антиген при Rh (-) отрицателни 35 Изследване за Слаб Rh (D) антиген при Rh (-) отрицателни 35.00лв.
Изследване на Специфичност на еритроантитела 40 Изследване на Специфичност на еритроантитела 40.00лв.
Изследване на Кръвна група, Подгрупа, Rh (D) антиген 20 Изследване на Кръвна група, Подгрупа, Rh (D) антиген 20.00лв.
Еритроантитела - студови 35 Еритроантитела - студови 35.00лв.
Консултация с трансфузионен хематолог 30 Консултация с трансфузионен хематолог Записване за д-р Бояджиев на тел. 056/ 919-713 30.00лв.
Изследване на Еритроантитела-ало и авто 50 Изследване на Еритроантитела-ало и авто 50.00лв.
Изследване на Специфичност и титър на еритроантитела 60 Изследване на Специфичност и титър на еритроантитела 60.00лв.
Изследване на Кръвна група, подгрупа, Rh фенотип, Kell-антиген 40 Изследване на Кръвна група, подгрупа, Rh фенотип, Kell-антиген 40.00лв.
Изследване на Еритроантитела с медикаменти 35 Изследване на Еритроантитела с медикаменти 35.00лв.
Изследване на Ало-Еритроантитела (вкл.Rh) 40 Изследване на Ало-Еритроантитела (вкл.Rh) 40.00лв.
Изследване на Имуноглобулинова характеристика на фиксирани АТ - IgG,C3d 15 Изследване на Имуноглобулинова характеристика на фиксирани АТ - IgG,C3d 15.00лв.
Изследване на Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) 5 Изследване на Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) 5.00лв.
Изследване на Еритроантитела - авто 20 Изследване на Еритроантитела - авто 20.00лв.
Изследване на Титър на еритроантитела 35 Изследване на Титър на еритроантитела 35.00лв.
Изследване на Rh (CcDEe) фенотип и Kell - антиген 40 Изследване на Rh (CcDEe) фенотип и Kell - антиген 40.00лв.
Изследване на Двуфазни хемолизини 35 Изследване на Двуфазни хемолизини ДДна  парокс. Хемоглобинурия 35.00лв.
Патологоанатомични изследвания
Цена
Цитонамазка - генитална 15 Цитонамазка - генитална 15.00лв.
Течно базирана цитология 33 Течно базирана цитология 33.00лв.
Цитологично изследване на пунктат 20 Цитологично изследване на пунктат 20.00лв.
Цитологично изследване на лаваж 20 Цитологично изследване на лаваж 20.00лв.
Хистобиопсично изследване 50 Хистобиопсично изследване 50.00лв.
Течно базирана цитология + HPV (тип 6/11) 73 Течно базирана цитология + HPV (тип 6/11) 73.00лв.
Течно базирана цитология + HPV (тип 16/18) 73 Течно базирана цитология + HPV (тип 16/18) 73.00лв.
Течно базирана цитология + HPV (тип 6/11/16/18) 98 Течно базирана цитология + HPV (тип 6/11/16/18) 98.00лв.
Течно базирана цитология + HPV (високорискови типове - скрининг) 86 Течно базирана цитология + HPV (високорискови типове - скрининг) 86.00лв.
Течно базирана цитология + HPV (високорискови типове - генотипиране) 108 Течно базирана цитология + HPV (високорискови типове - генотипиране) 108.00лв.
Хистологичен препарат за консултация 25 Хистологичен препарат за консултация 25.00лв.
Друга специализирана диагностика
Цена
Кръвно - газов анализ 18 Кръвно - газов анализ 18.00лв.
Спермален анализ 25 Спермален анализ 25.00лв.
Посещение в дома от лаборант 15 Посещение в дома от лаборант 15.00лв.
Бъбречен Конкремент 18 Бъбречен Конкремент 18.00лв.
Резултати на адрес 5 Резултати на адрес 5.00лв.
Носен секрет за Ео 8 Носен секрет за Ео (Еозинофили в носен секрет) 8.00лв.
Тест за опиати в урина 13 Тест за опиати в урина Morphine/Heroin in urine 13.00лв.
Тест за марихуана в урината 13 Тест за марихуана в урината Marijuana in urine 13.00лв.
Пунктат (коремен, плеврален, ставен) 18 Пунктат (коремен, плеврален, ставен) 18.00лв.
Изследване за окултни кръвоизливи 8 Изследване за окултни кръвоизливи 8.00лв.
Калпротектин, лактоферин, хемоглобин, трансферин - качествен тест 28 Калпротектин, лактоферин, хемоглобин, трансферин - качествен тест 28.00лв.
Изследване на метадон в урина 10 Изследване на метадон в урина methadone 10.00лв.
Комбиниран тест за наркотици 22 Комбиниран тест за наркотици Multi drug screen 22.00лв.
Манипулации, консумативи и услуги
Цена
Венепункция, епруветка и транспортна среда 2 Венепункция, епруветка и транспортна среда 2.00лв.
Секрет – епруветка, манипулация, консумативи 2 Секрет – епруветка, манипулация, консумативи 2.00лв.
Пробовземане и административно обслужване COVID-19 5 Пробовземане и административно обслужване COVID-19 5.00лв.
Обработка на биологичен материал и екарисаж 2 Обработка на биологичен материал и екарисаж 2.00лв.
Домашно посещение 15 Домашно посещение 15.00лв.
Резултати на адрес 5 Резултати на адрес 5.00лв.
Резултати по електронна поща 1.5 Резултати по електронна поща 1.50лв.
Резултат – административно обслужване 0.2 Резултат – административно обслужване 0.20лв.