Доц. Михайлова от eвропейски конгрес: Все повече доминират молекулярните методи

Доц. д-р Сашка Михайлова, дм, е специалист „Микробиология” в лаборатория „ЛИНА”. В края на миналия месец тя присъства на Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести в Барселона, където бяха представени най-новите методи и изследвания в тази област.

-Доц. Михайлова, разкажете какво представлява форумът?

-Този конгрес се провежда ежегодно и е признат от академичните и клиничните среди, както и от индустрията, като най-мащабният форум за представяне и обсъждане на изследвания в областта на включените медицински специалности. За 2024 година организаторите анонсираха, че в Барселона очакват около 16 хиляди души от целия свят.

-С какви намерения тръгнахте за конгреса?

-Имах планирани срещи с производителите на нашите апарати и тестове.

Удоволствие беше да видя на изложението MALDI-TOF мас спектрометъра AUTOF MS 1000, идентичен с този в нашата лаборатория. Партньорите ни от Autobio Diagnostics споделиха, че са започнали да прилагат технологията и за доказване на резистентни бактерии.

Анализаторът за урини, с който разполагаме в „ЛИНА“, също беше показан. И при този апарат има нови възможности, свързани с откриване на антибиотична резистентност.

Посетих щанда на Certest, чиито PCR диагностикуми използваме, включително за коклюш. Същият производител осигурява и бързите тестове за проби от храносмилателна система, които нашата лаборатория предлага.

Запознах се и с партньорите, които ни предоставят URIFAST – теста за бързо изпитване на чувствителност към антибиотици на чревни бактерии, изолирани от урини. Научих, че съществува и аналогичен тест за гъбички, който може да въведем в бъдеще.

-Осъществили сте много контакти. Имаше ли иновативни разработки, които представляват интерес за „ЛИНА“?

-От дълго време търся възможности за използване на изкуствен интелект в помощ на ежедневната микробиологична практика. Доволна съм, че вече има такива решения и ще се радвам да се фокусираме в тази посока.

-Ако трябва да обобщите, какво бихте казали за конгреса?

-В микробиологичната диагностика все повече доминират молекулярните методи, особено генетичните, какъвто е PCR анализът. Останалите методи – микроскопия, култивиране, имунологични изследвания, имат своята конкретна роля за отделния микроорганизъм. Тенденция при всички тях е високата степен на автоматизация, постигната в наши дни.

На снимката: доц. д-р Сашка Михайлова, дм, специалист „Микробиология” в лаборатория „ЛИНА” и Фрей Чен, международен търговски директор на Autobio Diagnostics

Всички новини
2024-05-07

facebook twitter linkedin viber whatsapp