Вече и по Здравна каса - изследване на високорискови типове човешки папиломен вирус

Националната здравноосигурителна каса вече заплаща изследването на 14 високорискови типа човешки папиломен вирус (HPV) чрез полимеразна верижна реакция ( PCR). Така здравноосигурените пациенти, които имат талон-направление от специалист (гинеколог, уролог, дерматолог и др.), могат да бъдат изследвани само срещу потребителска такса. За останалите важи стандартната цена от 85 лв.

ДНК генотипирането на HPV е изключително важно в превенцията на рака на маточната шийка и широко застъпено в здравните системи на развитите държави. Именно поради тази причина отскоро то се поема от НЗОК. Лаборатория „ЛИНА” има дългогодишен опит с неговото извършване.

„Важно за пациентките е да знаят, че ДНК анализът позволява откриването на HPV в много ранен етап от заразяването и много преди забелязването на цитологични промени в цитонамазката. Редовното му провеждане може да ни помогне да избегнем трудната и продължителна битка с рака на маточната шийка”, споделя Красимира Чернаева, магистър по генетика и молекулярен биолог в „ЛИНА”.

Кои генотипове включва изследването?

Тестът включва общо четиринадесет генотипа HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, които причиняват 90% от цервикалните карциноми. В резултата от лаборатория „ЛИНА” срещу всеки от тях е посочено дали е положителен или отрицателен. Това улеснява интерпретацията и помага на наблюдаващия лекар в определянето на последващо лечение или периода след който изследването да бъде повторено.

Какви са условията и изискванията за теста при жените и мъжете?

HPV инфектира жените, като мъжете могат да са преносители на инфекцията. Затова тестът може да се извърши и от двамата партньори.

Жени - за изследването е необходим цервикален секрет - проба, взета от канала на маточната шийка от лекар акушер-гинеколог. Най-подходящият период е между 8 и 20 ден от менструалния цикъл. Не се препоръчва използването на вагинални душове, тампони и вагинални медикаменти най-малко 48 часа преди пробовземането.

Мъже - препоръчва се изследването да се проведе с уретрален секрет, взет от лекар. Допуска се изследване на простатен секрет и еякулат (отделени в стерилен контейнер след тридневно въздържание) или урина - необходими са 20-40 мл, първа струя от първа сутрешна урина.

Пробите за ДНК трябва да се доставят веднага в лабораторията или да се съхраняват на 2-8 градуса до 24 часа. Резултатът е готов до 3 работни дни.

Кои лаборатории да посетите?

Можете да оставите проба във всяка от самостоятелните лаборатории или манипулационни на "ЛИНА" в областите: Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив, Сливен или Ямбол.

Всички новини
2022-10-13

facebook twitter linkedin viber whatsapp