Кои са генетичните тестове за предразположения към тромбоза, инфаркт и инсулт?

Начинът на живот и възрастта имат влияние върху заболяванията, които човек може да отключи. Генетиката обаче е другият важен фактор, който трябва да имаме предвид, независимо от годините. Затова медицинска лаборатория „ЛИНА” е включила генетични изследвания за предразположения към тромбоза, инфаркт и инсулт в новите си кампании с високоспециализирани анализи. Те важат в самостоятелноте адреси на "ЛИНА" през юли и август 2024 г. и включват:

ДНК - Предразположение към тромбоза – разширен на намалена цена от 184.00 лв. на 157.00 лв.

Това е диагностичен пакет за най-важните генетични мутации, които имат отношение предимно към повишена съсирваемост на кръвта, но също така и на някои мутации, свързани с намалена склонност за образуване на тромби и имащи протективен ефект срещу тромботични инциденти. Изследването открива:

• Мутация в ген за Prothrombin G20210A

• Мутация в ген за Фактор V Leiden

• Алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G

• Мутация-MTHFR C677T

• Мутация MTHFR A1298C

• Фактор XIII (F XIII) G103T

• Фактор VII (проконвертин) G10976 A

• FGB (фибриноген) G455A

• ITGA2 (интегрин а2) C807T

• INTGB3 (интегрин b3) T1565C

Резултатът помага за оценка на риска и генетичната предразположеност към инфаркт на миокарда, инсулт, тромбоемболии и спонтанни аборти. Това дава възможност да се проведе нужната профилактика при рисковите групи пациенти. Резултатите трябва да се интерпретират задължително от лекар - специалист, съвместно с други генетични, анамнестични, клинични и лабораторни данни.

За изследването се взема венозна кръв с антикоагулант ЕДТА, не е необходима специална подготовка, а резултатите са готови в рамките на 3 рабoтни дни. 

ACE Ангиотензин конвертиращ ензим полиморфизъм I/D на намалена цена от 76.00 лв. на 67.00 лв.

Това е генетичен тест, който показва предразположени ли сме към хипертония, инфаркт и съдова тромбоза. Макар да битува мнението, че първите две заболявания са свързани предимно с възрастта и начина на живот, това не е съвсем така. Съществува и генетична предразположеност. Установено е, че носителите на два алела D (DD генотип) имат 2.5 - 5 пъти по-голям риск от развитие на остър миокарден инфаркт в резултат на увеличените нива и активност на ангиотензин конвертиращия ензим, които се намират при тях. Рискът се увеличава, ако наследствено обременените са и пушачи.

Целта на теста е да помогне да хората, които имат такива генетични заложби, да избягват рисковите фактори, които биха ускорили развитието на атеросклеротичния процес. За изследването се взема кръвна проба, а резултатите са готови в рамките на 3 работни дни.

Какво означават резултатите?

Тъй като хората имат две копия на АСЕ гена (по едно от всеки родител), може да има следните комбинации:

• Два I алела (II генотип), свързан с нормални нива на АСЕ в кръвта;

• Един алел I и един алел D (ID генотип) – свързан с повишени нива на АСЕ в кръвта;

• Два D алела (DD генотип) – свързан със значително повишени нива на АСЕ в кръвта.

Резултатът от изследванията трябва да бъдат тълкуван от специалист.

Панел чревни инфекции (13 патогена) real-time PCR на намалена цена от 160.00 лв. на 128.00 лв. Той открива:

• Rоtavirus

• Adenоvirus

• Astrоvirus

• Nоrovirus

• Sapоvirus

• Campylоbacter

• Salmоnella

• Shigellа / Escherichia coli EIEC

• Yersinia enterоcolitica

• Giаrdia lamblia

• Cryptоsporidium

• Entamоeba histolyitica

Това са вирусите, бактериите и паразитите, които са най-чести причинители на гастроентерит. Изследването се извършва от фецес чрез генетичен метод и се отличава с голяма прецизност.

За да се получат точни и надеждни резултати, е необходимо пациентите да изпълнят следните указания! Пробата за изследване се събира от фецес в стерилен контейнер. Взема се материал от няколко участъка, включително и от такива със слуз. Избягват се участъци с кръв. Пробата не трябва да се замърсява с урина или вода. До 2 часа от вземането на материала транспортът е на стайна температура. Ако се налага по-дълго съхраняване на пробата, трябва да се постави в хладилник.

Микроелементи съкратен – профил: Мед (Cu); Цинк (Zn); Селен (Se) на намалена цена от 84.00 лв. на 72.00 лв.

Тези три микроелемента оказват голямо влияние на репродуктивното здраве и на функцията на щитовидната жлеза при двата пола. Но това не означава, че добавки или медикаменти с тях може да се приемат без контрол. Трябва да се знае, че прекомерният им прием води до прояви на токсичност. Понеже точният им баланс е от особено значение за здравето, то е препоръчително нивата им да бъдат изследвани поне веднъж в годината и особено преди да се вземе решение за допълнителния им прием под формата на хранителни добавки и мултивитаминни комплекси.

При кои случаи да посетите лабораторията? Отговорът е: кожни раздразнения, проблеми с теглото, косопад, спазването на различни хранителни режими, проблеми с концентрацията, съсредоточаването или паметта, мускулна слабост, повишена уморяемост, анемии, често боледуване и други неспецифични симптоми и състояния.

Желателно е да не се пуши преди пробовземането, а приемът на хранителни добавки, които съдържат тези микроелементи, да бъде преустановен няколко дни по-рано.

Микроелементи разширен – профил: Мед (Cu); Цинк (Zn); Селен (Se); Йод (I); Кобалт (Co) на намалена цена от 113.00 лв. на 84.00 лв.

Този пакет надгражда предходния, тъй като в него са добавени още два микроелемента – йод и кобалт. Йодът се изследва при заболявания на щитовидната жлеза. Причината е, че той е ключов за синтеза на тироидните хормони, които регулират тази жлеза с вътрешна секреция. Нивата на кобалт може да се проследят при подозрения за анемия, свързана с липса на витамин B12. Кобалтът е съставна част на витамин B12, който пък играе важна роля в производството на червени кръвни клетки. Дефицитът на кобалт според някои данни съответства на недоимъка на витамин В12, но неговите нива се изследват предимно при съмнения за интоксикация с този микроелемент. Някои радиоактивни изотопи, които се използват като източници на гама-лъчение, съдържат кобалт и се използват в експерименталната биология и при лечение на рак. Също така в редица промишлени производства се използват сплави, съдържащи кобалт. Има и ендопротези, които съдържат в състава си кобалт, и при тях по нивата му в кръвта може да се следи за състоянието на протезата в течение на годините след имплантацията.

Преди изследването е желателно да не се пуши, а приемът на хранителни добавки, които съдържат някои от тези микроелементи, да бъде преустановен няколко дни по-рано.

Високоспециализираните анализи на преференциални цени се извършват във всички самостоятелни филиали на „ЛИНА” в областите: Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Сливен и Ямбол. За тях има такса манипулация и обезвреждане: 2 лв.

Всички новини
2024-06-30

facebook twitter linkedin viber whatsapp