Свободни работни позиции

Лаборатория „ЛИНА” обявява свободни работни позиции в град Бургас.

Специалист патоанатом

С развиването, модернизирането и увеличаването на обема дейност на цито-хистологичната лаборатория в град Бургас, “ЛИНА” обявява свободна позиция за лекар с придобита медицинска специалност по патоанатомия.

В лабораторията се извършва диагностика на биологични материали от извънболничната и болничната помощ:

 • Биопсии
 • Цитологии
 • Хистологии
 • Имунохистохимия
 • Гефрир.

Позицията е за пълен/непълен работен ден.

Звено за работа - новата цито-хистологична лаборатория.

Ако отговаряте на изискванията, моля изпратете автобиография онлайн на e-mail: spapazov@abv.bg; телефон за контакти: 0883 290 090.

На работещите в Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” се осигурява възможност за работа с утвърдени международни лабораторни методики и апаратура, постоянно повишаване на квалификацията, посещения на научни конференции и курсове, възнаграждение според опита и ангажираността.

Медицински специалилист

Кандидатстващите трябва да имат образование по една от следните специалности:

 • „Медицински лаборант”
 • „Медицинска сестра”
 • „Акушерка”
 • „Фелдшер”
 • „Биолог”
 • „Биотехнолог”.

Позицията е на пълен работен ден.

Звено за работа - клинична лаборатория, манипулационна.

Ако отговаряте на изискванията, моля изпратете автобиография онлайн на e-mail: spapazov@abv.bg; телефон за контакти: 0883 290 090.

На работещите в Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” се осигурява възможност за работа с утвърдени международни лабораторни методики и апаратура, постоянно повишаване на квалификацията, посещения на научни конференции и курсове, възнаграждение според опита и ангажираността.

Санитар

Изисквания:

 • Завършено средно образование
 • Опит на същата длъжност в лечебно заведение ще е предимство
 • Опит с дезинфекция на подове и повърхности ще е предимство
 • Опит за работа в екип.

Работната позиция е на пълен работен ден, работното време е съгласно изготвен месечен график.

Ако отговаряте на изискванията, моля изпратете автобиография онлайн на e-mail: spapazov@abv.bg; телефон за контакти: 0883 290 090.

Всички новини
2022-09-29

facebook twitter linkedin viber whatsapp