Д-р Пламена Хараланова

Специалист "Клинична лаборатория"

Д-р Пламена Стефанова Хараланова завършва медицина през 1994 г. в Медицински университет - Варна. През 2002 г. придобива специалност "Клинична лаборатория".

Професионалната й кариера започва през 1997 г. като лабораторен лекар в МЦ "Меден рудник". Д-р Хараланова има дългогодишен стаж и като лекар-ординатор в отделение "Клинична лаборатория" на УМБАЛ - Бургас АД. От 2008 г. е специалист "Клинична лаборатория" и в МДЛ "ЛИНА".

Д-р Хараланова е преминала курсове за следдипломна квалификация в областите: "Осигуряване на качеството в клиничната лаборатория", "Биохимични и молекулярни маркери в диагностиката на остеопорозата", "Хормони и туморни маркери", "Сърдечни маркери", "Хемостазеология", "Автоимунни болести", "Флоуцитометричен имунофенотипен анализ".