Д-р Радостин Иванов

Специализант по специалност "Клинична лаборатория"

Д-р Радостин Иванов завършва медицина през 2019 г. в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов " – Варна. През 2020 г. започва обучение за придобиване на специалност "Клинична лаборатория" в СМДЛ "ЛИНА".