Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 3 Изследване на урина 3.00лв.
[title_1] 0.5 Изследване на pH на урина 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване на относително тегло на урина 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за белтък в урината 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за глюкоза в урината 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за кетотела в урината 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за билирубин в урината 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за уробилиноген в урината 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за кръв в урината 0.50лв.
[title_1] 0.5 Изследване за нитрити в урината 0.50лв.
[title_1] 1 Изследване за седимент в урината 1.00лв.
[title_1] 2 Изследване седимент по webb в урината 2.00лв.
[title_1] 1.5 Изследване на количество на глюкоза в урината 1.50лв.
[title_1] 4.5 Изследване на урино-захарен профил 4.50лв.
[title_1] 4 Изследване за калций в урината 4.00лв.
[title_1] 4 Изследване за фосфор в урината 4.00лв.
[title_1] 4 Изследване за амилаза в урината 4.00лв.
[title_1] 2 Белтък количество 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване за пикочна киселина в диурезата 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване за креатинин dU в урината 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване ендогенен креатининов клирънс 2.00лв.
[title_1] 18 Албумин-креатининово отношение в урината (UACR) 18.00лв.
[title_1] 1 Изследване за аскорбинова киселина в урината 1.00лв.