Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 1 Изследване на Време на кървене 1.00лв.
[title_1] 1 Изследване на Време на съсирване 1.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Фибриноген 4.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Протромбиново време 4.00лв.
[title_1] 4 Изследване на APTT /Активированное парциальное тромбопластиновое время/ 4.00лв.
[title_1] 20 Изследване на D-димер 20.00лв.
[title_1] 38 Протеин C (PrC) 38.00лв.
[title_1] 44 Свободен протеин S (Free Prs) 44.00лв.
[title_1] 32 Антитромбин III 32.00лв.
[title_1] 127 Предразположение към тромбоза 127.00лв.