Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 12 Епщайн-Бар вирус (anti EBV IgM) (показатель для Эпштейн барр вируса) 12.00лв.
[title_1] 14 Пакет чернодробна функция 14.00лв.
[title_1] 30 Пакет чернодробна функция - разширен 30.00лв.
[title_1] 12 Епщайн-Бар вирус ( anti-EBV IgG ) (Инф.Мононуклеоз) 12.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgG ( anti-CMV IgG ) (исследование на цитомегаловирус) 17.00лв.