Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 7 Пълна кръвна картина (ПКК) - 20 показателя с диференциално броене (исследование крови) 7.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Креатинин 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин - директен (BILL-D) 2.00лв.
[title_1] 3 Изследване АСАТ (аспартат аминотрансфераза) 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на АЛАТ (аланин аминотрансфераза) 3.00лв.
[title_1] 3 Изследване на урина 3.00лв.
[title_1] 45 Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - жени 45.00лв.
[title_1] 2 Белтък количество 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Урея 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Билирубин – общ (BILL-T) 2.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Натрий (Na) 4.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Фосфор (P) 4.00лв.
[title_1] 15 Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) (антитела гепатит С) 15.00лв.
[title_1] 15 Пакет стандартно изследване на кръв и урина 15.00лв.
[title_1] 18 Албумин-креатининово отношение в урината (UACR) 18.00лв.
[title_1] 25 Изследване на Витамин Д (25-хидроксивитамин Д) 25.00лв.
[title_1] 2 Изследване на пикочна киселина 2.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Албумин 2.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Калций (Ca) 4.00лв.
[title_1] 12 HBsAg ( Хепатит B ) (австралийский антиген) 12.00лв.
[title_1] 9 Пакет бъбречна функция 9.00лв.
[title_1] 38 Пакет пълно изследване на кръв и урина 38.00лв.
[title_1] 3 Изследване Левкограма 3.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Калий (К) 4.00лв.
[title_1] 2 Изследване на Общ белтък 2.00лв.
[title_1] 4 Изследване на Хлориди (Cl) 4.00лв.
[title_1] 3 Изследване на Алкална фосфатаза (АФ) 3.00лв.
[title_1] 28 Пакет бъбречна функция - разширен 28.00лв.
[title_1] 45 Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - мъже 45.00лв.