Д-р Силвия Иванова

Специализант по специалност "Клинична лаборатория"

Д-р Силвия Иванова завършва медицина през 2020 г. в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов " – Варна. Същата година започва обучение за придобиване на специалност "Клинична лаборатория " в СМДЛ "ЛИНА ".