Д-р Зеки Ферад

Специализант по специалност "Клинична лаборатория"

Д-р Зеки Ферад завършва Медицински университет Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” през 2019 година. Веднага след това започва да специализира „Клинична лаборатория” в МДЛ „ЛИНА”.