Изследвания

Медицинска лаборатория "ЛИНА" извършва широк спектър от изследвания и тестове, които помагат в диагностиката и проследяването на различни заболявания и състояния.

Полезно за пациентите е да знаят, че "ЛИНА" има собствена генетичната лаборатория с висококвалифициран екип и модерно оборудване, в която ДНК анализите се правят на място.

В този раздел можете да се запознаете с допълнителна информация за различните анализи, техните цени, както и времето им на изпълнение.