Изследване на AFP

Цена: 18.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

AFP - алфа1-фетопротеина е гликопротеин, който се синтезира в големи количества по време на вътреутробното развитие. След раждането нивата му стават много ниски. Повишени стойности на AFP има по време на бременност. Стойностите на AFP по време на бременност се използват като скрининг за дефекти на невралната тръба на развиващия се плод. Повишените стойности са маркер за повишен риск от раждане на дете с дефект на невралната тръба,а в комбинация с други показатели се използва за оценка на риска от раждане на дете със синдром на Даун.

Освен по време на бременност, AFP се повишава и при хепатоцелуларен карцином, като серумната концентрация корелира с размерите на тумора. AFP се използва за проследяване развитието на заболяването, мониториране на терапията, както и за стадирането на хепатоцелуларния карцином. Комбинацията от изследване на нивата AFP и човешки хорионгонадотропин/HCG/ се използва за проследяване и стадиране на герминативно клетъчните тумори като семином, хориокарцином, тератом и др.

Повишени стойности могат да се наблюдават и при остри и хронични чернодробни заболявания, бъбречна недостатъчност.