Алдостерон-директен Ренин отношение

Цена: 85.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин, до 9 ч., без прием на медикаменти преди пробовземането, след 15-минутен покой. Изисква се информация за прием на антихипертензивни медикаменти.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв с антикоагулант К2ЕДТА

Това отношение се използва като скринингово изследване при диагностиката на първичен хипералдостеронизъм. Ако надхвърля определена прагова стойност, дава информация за независимо от ренин-ангиотензин-алдостероновата система, автономно производство на алдостерон. По диагностична стойност превъзхожда абсолютните стойности на алдостерона и ренина поотделно. При използването на това отношение трябва да се отчита влиянието на някои медикаменти върху нивата на алдостерона и ренина, които могат да доведат до фалшиво положителни резултати чрез потискане нивата на ренина и от там увеличаване на отношението алдостерон/ренин. Такива лекарства са бета-блокери, метилдопа, клонидин, нестероидни противовъзпалителни средства, орални контрацептиви. Други лекарства имат противоположен ефект - намаляват отношението алдостерон/ренин като по този начин водят до фалшиво отрицателни резултати. Такива са лекарствата, стимулиращи продукцията на ренин - диуретици, калциеви антагонисти, инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим, ангиотензин II- рецепторните антагонисти.

Според последни проучвания, това отношение може да се използва като скринингов тест за първичен хипералдостеронизъм и на фона на антихипертензивна терапия, но това трябва да става по препоръка и под наблюдението на лекуващия лекар.