Аполипопротеин А1 (Apo А1)

Цена: 14.00лв
Време за изпълнение: -
Условия и изисквания: Препоръчително е изследването да се извършва сутрин на гладно, като това не е задължително условие.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Аполипопротеините са белтъчните компоненти на липидните комплекси. Обгръщайки неразтворимото им в течната съставка на кръвта липидно ядро, те осигуряват пренасянето им в организма.

Аполипопротеин А1 e структурен и функционален белтък, който съставлява 70% от белтъчния състав на липидите с висока плътност (HDL) или известни още като “добър холестерол”. Той активира процесите на извличане на холестерола от тъканите в липидите с висока плътност (HDL-холестерол), като по този начин го транспортира до черния дроб, където той се метаболизира. Концентраците на Аполипопротеин А1 са показателни за нивата на липидите с висока плътност и са в обратна зависимост от риска за сърдечно-съдови заболявания. Ниските концентрации на Апо А1 показват повишена опасност от сърдечно-съдови заболявания, особено при повишени нива на Апо В. Други фактори, които са свързани с ниски концентрации на Апо А1 са: хронични чернодробни заболявания (той е един от показателите, които се използват от някои алгоритми, валидирани за неинвазивна оценка на черния дроб при хронични заболявания като хепатит С, хепатит В, чернодробна стеатоза, чернодробна цироза), хронично бъбречно заболяване, тютюнопушене, затлъстяване, повишени триглицериди. Интересен е един генетичен вариант на Апо А1 (Милано), който е свързан с много ниски концентрации на HDL-холестерола и същевременно много по-ниска степен на атеросклероза и привидно дълголетие на носителите, несъответстващо на ниските стойности на “добрия холестерол”.

Повишени стойности на Аполипопротеин А1 се наблюдават при: бременност (анализ на Апо А1 трябва да се извърши най-рано 6 седмици след раждане на детето), алкохолизъм.

Фактори, които могат да повлияят изследването, са: прием на анаболни стероиди, диуретици, андрогении намаляват нивата на този белтък, а статини, фенобарбитал, естрогени, орални контрацептиви го повишават.