Изследване на Билирубин – общ

Цена: 2.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Общият билирубин отразява сумата от междинните продукти от метаболизма на хемоглобина, съдържащи се в серума - директен и индиректен билирубин.Билирубинът е продукт от разпада на хемоглобина.Червените кръвни клетки, съдържащи хемоглобин, имат определена продължителност на живот - около 90 - 120 дни, след което, те се подлагат на редица процеси, свързани с тяхното обновяване, при които от хемоглобина, освободен от разрушените еритроцити, се образува индиректен / несвързан / билирубин, който постъпва в кръвта.Следващият етап на трансформация на билирубина протича в черния дроб, където той се превръща в директен /свързан с глюкуронова кисерина / билирубин.Нарушенията в различните етапи от метаболизма на билирубина, могат да доведат до повишаване на неговите концентрации в кръвта, което се означава като хипербилирубинемия.Повишението му води до патологично жълто оцветяване на кожата /жълтеница/ и склерите на очите /иктер/.

Изследването на общия билирубин се използва за диагностиката на различни заболявания на кръвта, свързани с повишено разрушаване на еритроцитите / хемолитични анемии /, както и за оценка на състоянието на черния дроб и диагностиката на различни чернодробни заболявания - вирусни хепатити, тумори, жлъчни камъни, наследствени болести, свързани с нарушена конюгацията на билирубина в черния дроб или нарушен транспорт през чернодробната клетка. При установяване на повишен серумен билирубин, е важно да се уточни, коя от двете фракции е повишена - индиректният или директен билирубин.

Понижените концентрации на билирубина нямат клинично значение.