Биохимични изследвания 
ИзследванеЦенаДобави
Изследване на глюкоза (кръвна захар)1.50лв
Глюкоза трикратен профил4.50лв
Орален глюкозотолерантен тест4.50лв
Изследване на Урея2.00лв
Изследване на Креатинин2.00лв
Изследване на пикочна киселина2.00лв
Изследване на холестерол3.00лв
Изследване на HDL холестерол3.00лв
Изследване на LDL холестерол3.00лв
Изследване на VLDL холестерол1.00лв
Аполипопротеин А1 (Apo А1)14.00лв
Аполипопротеин В (Apo B)14.00лв
Липопротеин (а)19.00лв
Изследване на триглицериди3.00лв
Изследване на Общ белтък2.00лв
Изследване на Албумин2.00лв
Протеинограма32.00лв
Изследване на Билирубин – общ2.00лв
Изследване на Билирубин - директен2.00лв
Изследване на Билирубин - индиректен1.00лв
Изследване АСАТ3.00лв
Изследване на АЛАТ3.00лв
Изследване на Алкална фосфатаза (АФ)3.00лв
Изследване на Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ)3.00лв
Изследване на а-амилаза4.00лв
Изследване на Липаза5.00лв
Изследване на LDH (ЛДХ) Лактатдехидрогеназа 4.00лв
Изследване на ХБДХ (HBDH)6.00лв
Изследване на Креатинкиназа4.00лв
Изследване на CK - MB фракция15.00лв
Изследване на Холинестераза (ХЕ)8.00лв
Цистатин С (Cystatin С)28.00лв
Изследване на Трансферин19.00лв
Свободни леки вериги тип капа (FLCK)56.00лв
Свободни леки вериги тип ламбда56.00лв
Метилмалонова киселина в серум93.00лв
Метилмалонова киселина в урина93.00лв
Панкреасна еластаза в серум51.00лв
Трипсин34.00лв
Свободни Леки Вериги (Free Light Chain pannel)93.00лв
Амоняк в плазма44.00лв
Парапротеини (имунофиксация на серум)89.00лв
Парапротеини (имунофиксация на урина)89.00лв
Zonulin (чревна пропускливост)124.00лв
Alpha-1-Antitrypsin (фецес)37.00лв
СРК - МВ фракция (mass)24.00лв
Жлъчни киселини (Bile Acids (3-a-OH-) in Serum)41.00лв
Лактат ( Lactate )8.00лв
Белтък количество6.00лв
Панкреасна еластаза фецес60.00лв
Хаптоглобин (Haptoglobin)31.00лв