Биохимични изследвания 
ИзследванеЦенаДобави
Кръвна захар (глюкоза)1.70лв
Кръвно-захарен (глюкозен) трикратен профил5.10лв
Орален глюкозо-толерантен тест5.10лв
Урея (Urea)2.20лв
Креатинин2.20лв
Пикочна киселина2.20лв
Холестерол, HDL, LDL, триглицериди12.00лв
Холестерол (общ)3.00лв
HDL холестерол3.00лв
LDL холестерол3.00лв
VLDL холестерол1.00лв
Триглицериди3.00лв
Белтък (общ)2.20лв
Албумин2.20лв
Билирубин (общ)2.20лв
Билирубин (директен)3.00лв
Билирубин (индиректен)1.80лв
АСАТ (ASAT)3.00лв
АЛАТ (ALAT)3.00лв
Алкална фосфатаза (АФ)3.00лв
Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ)3.00лв
Амилаза (Алфа амилаза)4.80лв
Липаза5.60лв
Лактат (Lactate)8.80лв
LDH (ЛДХ) Лактат дехидрогеназа5.60лв
ХБДХ (HBDH)6.80лв
Креатинкиназа4.40лв
CK - MB фракция (Креатинкиназа МВ-фракция)15.00лв
Холинестераза (ХЕ)8.40лв
Белтък (количество)6.00лв
Цистатин С (Cystatin С)28.00лв
Трансферин19.00лв
Панкреасна еластаза (фецес)60.00лв
Хаптоглобин (Haptoglobin)31.00лв
Аполипопротеин В (Apo B)14.00лв
Аполипопротеин А1 (Apo А1)14.00лв
ApoB/ApoA1 отношение19.00лв
Липопротеин (а)19.00лв
Протеинограма32.00лв
Метилмалонова киселина в серум93.00лв
Метилмалонова киселина в урина93.00лв
Панкреасна еластаза в серум51.00лв
Свободни Леки Вериги (Free Light Chain pannel)93.00лв
Амоняк в плазма44.00лв
C1 - естеразен инхибитор концентрация 49.00лв
Парапротеини (имунофиксация на серум)89.00лв
Парапротеини (имунофиксация на урина)89.00лв
Зонулин (чревна пропускливост)124.00лв
Alpha-1-Antitrypsin (фецес)37.00лв
СРК - МВ фракция (mass)24.00лв
Жлъчни киселини (Bile Acids (3-a-OH-) in Serum)41.00лв