Изследване на CA 15-3

Цена: 18.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

CA 15-3 е туморен маркер за карцином на млечната жлеза. Той най-често се използва за проследяване на ефекта от терапията и развитието на заболяването и наличието на рецидиви. Значителна промяна най-малко с 25% корелира с прогресия или регресия на болестта. Не е подходящо използването на СА 15-3 като тест за поставяне на диагноза, защото се увеличава само в 40-50 % от болните с ранен стадий на заболяването, а и стойността му може да е леко до умерено завишена и при редица други заболявания като: хроничен хепатит, чернодробна цироза, саркоидоза, туберкулоза, системен лупус еритематозус, хипотиреоидизъм както и при доброкачествени тумори на яйчника и млечната жлеза. Завишаване на СА 15-3 се наблюдава и при метастатичен карцином на панкреаса, рак на яйчник, бял дроб, дебело черво, стомах, матка.