Изследване на СА 72-4

Цена: 22.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

CA 72-4 е туморен маркер за карцином на гастроинтестиналния тракт и най-вече стомаха, както и за карцином на яйчника. Той се използва за проследяване на развитието и ефекта от лечението на заболяването. Много често съществува положителна корелация между стойностите на СА 72-4 ,СА 19-9 и СЕА при колоректални карциноми, както и между стойностите на СА72-4 и СА125 при яйчникови карциноми, за това е най-добре да се определят заедно, за да се постигне по-добра диагностична чувствителност и специфичност.СА72-4 не може да служи за поставяне на диагноза, защото стойността му може да е повишена и при други заболявания: чернодробна цироза, хроничен хепатит, хронични възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт, доброкачествени яйчникови кисти и др., но диагностичната му специфичност по отношение на доброкачествените заболявания е висока.