Изследване на CEA

Цена: 18.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Карциноембрионалният протеин принадлежи към групата на карцинофеталните протеини, които се произвеждат по време на ембрионалното развитие на човешкия организъм. След раждането образуването на CEA се понижава и в здравите индивиди стойностите му са много ниски.Той е неспецифичен маркер и затова често се използва в комбинация с други туморни маркери при карциноми на дебело черво,панкреас,млечна жлеза,бял дроб и др. Високи стойности на СЕА най-често се наблюдават при колоректален аденокарцином,като маркерът се използва за проследяване и контрол на лечението. Леко повишени стойности на СЕА(рядко > 10. 0 ng/ml ) се наблюдават при някои доброкачествени заболявания на стомаха, червата, черния дроб, белия дроб, като чернодробна цироза, хроничен хепатит, улцерозен колит, белодробен емфизем, болест на Крон,бъбречна недостатъчност и др. Пушачите имат по-високи стойности на CEA.