Изследване на ДНК HPV (гeнотипиране високорискови типове 16,18)

Цена: 50.00лв
Време за изпълнение: до три работни дни
Условия и изисквания: -
Материал за изследване (проба): Цервикален секрет или уретрален секрет

Метод: Високочувствителен Real -Time PCR Качествен тест за откриване на типа HPV - 16, 18 причиняващи 70 % от цервикалните карциноми. Условия и изисквания : Жени- изследването се извършва между 8 и 20 ден от менструалния цикъл. Не се препоръчва използването на вагинални душове, тампони и вагинални медикаменти най-малко 48 часа преди пробовземането. Мъже- Простатен секрет и екулат се отделят в стерилен контейнер след тридневно въздържание. Урина- необходими са 20-40 мл, първа струя от първа сутрешна урина. Пробите за ДНК се доставят веднага в лабораторията или се съхраняват на 2-8 градуса до 24 часа.