% free PSA/total PSA

Цена: 32.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 12 ч. Една седмица след манипулации, свързани с простатната жлеза.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Free PSA е свободната, необразуваща комплекси с белтъци част от простатно- специфичния антиген в човешки серум или плазма. Показателят Free PSA трябва да се измерва заедно с Total PSA, за да се определи процентното съотношение Free PSA/ Total PSA, което е по-ниско при пациенти с карцином и по-високо при здрави пациенти и такива с доброкачествена хиперплазия.

Това съотношение, разгледано заедно с показателя Total PSA, дава важна информация при разграничаване на карцинома на простата от доброкачествени състояния при мъже над петдесет годишна възраст. Установено е, че при стойности на Total PSA в обхвата между 4. 0 ng/ml и 10.0ng/ml и % free PSA/total PSA над 25% е по-вероятно да се касае за доброкачествено заболяване на простата, което не налага обезателно биопсия, докато в случаите, при които този процент е под 10% и стойности на Total PSA в "сивата зона" / 4.00 ng/ml - 10.00 ng/ml /, по- голяма е вероятността да се касае за карцином на простата, като биопсията е наложителна.